Kulturtrøkk

Del på:

Nyhetsbrevet fra Norsk kulturskoleråd er gratis å motta.

Alt du må gjøre er å sende en e-post til

post@kulturskoleradet.no med "Vil ha Kulturtrøkk" i emnefeltet.

 

 

 Gjenstående utgivelser i 2019

Nr. 14: 29.8. Nr. 15: 12.9. Nr. 16: 26.9. Nr. 17: 10.10. Nr. 18: 24.10. Nr. 19: 7.11. Nr. 20: 21.11. Nr. 21: 5.12. Nr. 22: 19.12.