14 kommuner klare for nettkurset KulVFL

23.06.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

14 kommuner klare for nettkurset KulVFL

TRONDHEIM: Fjorten kommuner og kulturskoler fra sju fylker er klare for deltakelse i nettkurset KulVFL (KulturskoleVFL). Vurdering for læring er et satsingsområde for Norsk kulturskoleråd. Som del av den satsingen, tilbyr Norsk kulturskoleråd og Høgskolen i Innlandet høsten 2020 dette nettkurset for kulturskolens lærere og ledere. 

 

Nettkurset KulVFL (forkortelse for KulturskoleVFL) er et såkalt MOOC (massive open online course/massivt åpent nettkurs).

 

De fjorten deltakerkulturskolene er hjemmehørende i følgende kommuner: Bamble, Porsgrunn og Tinn (alle Vestfold og Telemark), Askøy, Hyllestad og Øygarden (alle Vestland), Lom/Skjåk og Åsnes (begge Innlandet), Sula og Ålesund (begge Møre og Romsdal), Oppdal og Ørland (begge Trøndelag), Stavanger (Rogaland), Jevnaker (Viken).

 

Deltaker gruppa består av både store, mellomstore og små kulturskoler, og er en miks av storby- og distriktskommuner.

  

Det blir kickoff-samling i form av et webinar 12. august. På webinaret skal deltakende kommuner/kulturskoler stille med tre representanter hver – én kulturskoleleder, én kulturskolelærer og én eierrepresentant. Hensikten med webinaret er å gi deltakerne en god oversikt over innhold og struktur i nettkurset samt at deltakerne skal kjenne seg trygge med tanke på den tekniske gjennomføringen av KulVFL-piloten i eget personale. I løpet av webinardagen vil det også bli en gjennomgang av de ulike modulene i kurset, og noe praktisk arbeid.

 

KulVFL presentert på webinar

 

I april ble det arrangert et informasjonswebinar om nettkurset KulturskoleVFL (KulVFL) som du kan se et opptak av.

 

Et redigert opptak av webinaret om KulVFL ser du på vimeo.com (du kan også klikke bildet)

 

Her finner du presentasjonen som ble brukt på webinaret

 

På webinaret ble nettkurset presentert av Vegard Vålnes Meland og Egil Weider Hartberg, begge prosjektledere ved Senter for Livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet (HINN). Senteret er Norsk kulturskoleråds samarbeidspart i utviklingen og gjennomføringen av det nye nettkurset. 

 

Satsingsområde for kulturskolerådet

 

I Norsk kulturskoleråds rammeplanarbeid fokuseres strukturering av vurderingsarbeid og systematisk tenking rundt vurdering for og som læring. Arbeidet med VFL har også ankerfeste i et vedtak på organisasjonens landsstyremøte i 2018, og VFL er nå et satsingsområde for Norsk kulturskoleråd, slik det var det i Utdanningsdirektoratet (Udir) i perioden 2010–2018.

 

For Norsk kulturskoleråd har det vært naturlig å skjele til direktoratets erfaringer, og representanter fra kulturskolerådet har derfor vært i møter med Udir for å drøfte mulige former for samarbeid og erfaringsutveksling.

 

Senter for Livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet (HINN) var sentral i utviklingen av Udirs kompetansetilbud i vurdering for læring (SkoleVFL), og derfor fant Norsk kulturskoleråd det fruktbart med et samarbeid med INN om en utvikling av et kulturskolebasert MOOC i vurdering for læring for kulturskole (KulVFL).

 

Videreutvikle vurderingskompetanse – styrke læringsfellesskap

 

Nettkurset tar utgangspunkt i Rammeplan for kulturskolen, profesjonelle læringsfellesskap, timing og de fire grunnprinsippene for læringsfremmende vurdering: mål, feedback, råd om forbedring og elevinvolvering.

 

Nettkurset KulVFL sikter mot å videreutvikle deltakende læreres og lederes vurderingskompetanse, stimulere til videre profesjonsutvikling, styrke læringsfellesskapene på den enkelte kulturskolen, bidra til samarbeid på tvers av kulturskoler samt støtte kulturskoleledere i utviklingsarbeid. Dette skjer gjennom arbeid med seks moduler over to semester.

 

To semester – seks moduler

 

Modul 1 – Rammeplan og profesjonelle læringsfellesskap – skal danne grunnlaget for arbeidet med de øvrige modulene. Modul 1 vil også inneholde spesifikk støtte til ledere slik at de kan skreddersy og tilrettelegge læringsprosessene på sin kulturskole.

 

Modulene 2-5 går i dybden på de fire prinsippene for læringsfremmende vurdering.

 

Modul 6 er den avsluttende modulen der de foregående modulene trekkes sammen og det siktes mot en helhetlig praksis. Det vil her bli lagt inn en avsluttende oppgave som vurderes av HINN.

 

Aktiv deltakelse i nettkurset og godkjent oppgave kvalifiserer til kursbevis.

 

Arbeidsgruppe med «kulturskoleblikk»

SELL har hovedansvaret for det faglige innholdet i KulVFL samt for oppsett på digital læringsplattform og gjennomføringa av nettundervisningen.

 

I forberedelsene av nettkurset har kulturskolerådet valg å satse på samskaping med praksisfeltet. Det ble oppretta ei arbeidsgruppe bestående av medlemmer med «kulturskoleblikk». Denne gruppa har sammen med kompetansepersoner fra HINN – og Norsk kulturskoleråds representanter – vært med og utvikla innholdet i de ulike modulene. Medlemmene i arbeidsgruppa er Oddrun Kvalheim, rektor ved Lom og Skjåk kulturskole, Inger Anne Westby, dosent ved Norges musikkhøgskole, og Julianne Hauge, rektor ved Ulstein kulturskole.

 

Fra HINN deltar Vegard Vålnes Meland og Egil Weider Hartberg, begge prosjektledere ved Senter for livslang læring, i planlegging og gjennomføring av KulVFL-piloten, mens Norsk kulturskoleråd er representert ved Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling, og rådgiver Merete Wilhelmsen.

Les flere nyheter!