Mer smittvernhjelp: Nivåinndelingsplakat og sjekklisteplakat

05.06.2020 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Mer smittvernhjelp: Nivåinndelingsplakat og sjekklisteplakat

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd fortsetter å yte kulturskolene smittevernassistanse under koronapandemien. Nå har kulturskolerådet laget en nivåinndelingsplakat for kulturskolen samt ei sjekkliste for kulturskolen under koronapandemien. Begge kan skrives ut og brukes i kulturskolens lokaler.

 

I starten av juni kom et ny smittevernverktøy fra Folkehelseinstituttet, en nivåinndelingsmodell bygd på en trafikklysmal, laget for bruk i barnehager og skoler. Nivåinndelingen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. Fra og med 2. juni kunne en gå fra rødt nivå til gult i de aller fleste barnehager og skoler – og kulturskoler.

 

Nivåinndelingsplakat og sjekklisteplakat kan lastes ned fra nettsida Veileder om smittevern for kulturskolen her

 

Nivåskifte bestemmes av helsemyndighetene – ikke av kulturskolene

 

Nivåinndelingsplakaten Norsk kulturskoleråd har laget, er naturlig nok bygd på samme mal som plakatene som er laget for barnehager og grunnskoler.

 

Viktig: Selv om det nå er gult nivå som gjelder de fleste steder , kan og vil det være lokale variasjoner. Og når smitten i samfunnet endrer seg, må en være forberedt på at tiltaksnivået vil skifte til rødt eller grønt. Norsk kulturskoleråd presiserer at det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke kulturskolene selv.

 

Hovedtiltakene gjelder på alle nivå

 

For alle de tre fargenivåene er hovedtiltakene at syke skal være hjemme, god hygiene og kontaktreduserende tiltak som å unngå håndhilsning og klemming.

 

Det er de kontaktreduserende tiltakene som gradvis trappes opp på tiltaksnivå gult og rødt.

 

Les også: Nivåinndeling av smitteverntiltak i kulturskolen

Les flere nyheter!