Nivåinndeling av smitteverntiltak i kulturskolen fra 2. juni

2020 Oppdatetrt smitteverninfo 29.5.png
FRA RØDT TIL GULT: Veilederen om smittevern for kulturskolen er laget for rødt nivå, men nå kan en også i kulturskolen lette på flere smittevernstiltak.
29.05.2020 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon) Harshal Desai/Unsplash (foto)
Del på:

Nivåinndeling av smitteverntiltak i kulturskolen fra 2. juni

TRONDHEIM: Folkehelseinstituttet har nå kommet med en ny modell for smitteverntiltak i barnehage og skole. Den har fått form som en trafikklysmodell, med grønt, gult og rødt nivå. Norsk kulturskoleråd anbefaler at også kulturskolene benytter seg av denne modellen.

 

Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. 

 

Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i kulturskolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene. 

 

Fremdeles gjelder smittevernrådene:

  • Ingen syke skal møte i kulturskolen
  • God hygiene
  • Kontaktreduserende tiltak

Norsk kulturskoleråd anbefaler også:

  • Begrenset sambruk av instrument, utstyr, kostymer m.m.

Trafikklysmodellen er et fleksibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig. Fram til nå har tiltakene i kulturskolen vært på et rødt nivå under koronapandemien, men det er allerede fra 2. juni anbefalt å nedjustere til gult nivå.

 

– For høsten 2020 anbefaler vi at kulturskolene planlegger for gult nivå, sier rådgiver Merete Wilhelmsen, som er prosjektleder for smittevernveilederarbeidet i Norsk kulturskoleråd.

 

Trafikklysmodellen

 

Slik råder Norsk kulturskoleråd at trafikklysmodellen brukes i kulturskolen:

 

  • Grønt nivå kjennetegnes ved at kulturskolen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av grupper og klasser.
  • gult nivå må kulturskolene fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.
  • rødt nivå skal elevene deles inn i mindre grupper. I kulturskolen må en sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre. Veileder om smittevern for kulturskolen datert 12.mai 2020 – som fins på kulturskoleradet.no – er en veileder for rødt nivå.

Norsk kulturskoleråd har bygget sin veileder på skole- og barnehageveilederne. Detaljer om tiltak og organisering kommer i de oppdaterte smittevernveilederne som publiseres fredag 29. mai og vil danne utgangspunkt for en eventuell revidering av Veileder om smittevern for kulturskole. En revidering vil eventuelt komme i uka etter pinse.

 

Les også: Barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltak på regjeringen.no

 

Onsdag 28. mai sa kunnskapsminister Guri Melby følgende på regjeringas pressekonferanse:

 

"Jeg håper og tror at elevene får et mer normalt skoletilbud allerede i løpet av neste uke. Det er fortsatt svært lite smitte blant barn og unge etter at barnehager og skoler gjenåpnet, og skolene som har hatt smittetilfeller har håndtert dette godt. Vi må ha smitteverntiltak som tilsvarer smittesituasjonen. I dag har vi tiltak som er for strenge i forhold til smitten. Nå innfører vi veiledere som gir forutsigbarhet og som kan brukes i lengre tid."

 

Siste versjon av Veileder om smittevern for kulturskolen ble oppdatert 12. mai. Da bidro også Folkehelseinstituttet med innspill, og Utdanningsdirektoratet valgte deretter å legge ut lenke til veilederen på nettstedet udir.no.

 

Det er Norsk kulturskoleråd som har initiert og utarbeidet veilederen for kulturskolen, med blant annet KS og Creo som gode samarbeidspartnere og etter å ha innhentet råd og innspill fra mange eksterne miljøer med relevant kompetanse.

 

Les også: Smittevernveileder for kulturskolen oppdatert 12. mai

Les flere nyheter!