Digitalt verksted om fremtidens kulturskole

28.05.2020 Egil Hofsli (tekst og foto) Kirk Lai/Unsplash (foto) Uriel Soberanes/Unsplash (foto)
Del på:

Digitalt verksted om fremtidens kulturskole

OSLO: Prosjektet Fremtidens kulturskole – som KS og Norsk kulturskoleråd samarbeider om – har pågått i ett års tid. Neste etappe er et verksted i form av et nettmøte torsdag 4. juni, der det deltar en rekke ressurspersoner fra åtte kommuner – deltakere som har flere ulike kommunale roller.

 

– Etter møter med mange mennesker, roller og organisasjoner, sitter vi med en underveisrapport og et notat om Kulturskole 3.0 samt noen tanker om og noen kjennetegn på en kulturskole for fremtiden. For å komme videre med tankene i prosjektet «Kulturskole for fremtiden» ønsker vi derfor å sparre tett med noen av dem som sitter tett på praksis, og derfor arrangeres dette digitale verkstedet, sier Torkel Øien (bildet), rådgiver i både KS og Norsk kulturskoleråd.

 

 

Det er et knippe kommuner som er eller har vært en del av Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling som deltar på verkstedet 4. juni.

 

– Vi har bedt kulturskolerådets veiledere om å komme med forslag på verksteddeltakende kommuner, ut fra en intensjon om å ha med ulike typer kommuner som gir kompletterende perspektiv og ulikhet – samtidig som det er kommuner kan være interessert i å jobbe med denne type tematikk, sier Torkel Øien.

 

De åtte kommunene som deltar på verkstedet, er Bremanger, Larvik, Porsgrunn, Røros, Stord, Sunndal, Sunnfjord og Sømna.

 

Kommunene stiller med representanter for mange ulike roller, som kommunedirektører, enhetsledere for kultur og velferd, fagansvarlige innen oppvekst, avdelingsledere for miljø- og psykiatritjeneste, ledere for frivillighetssentraler, kulturskoleledere, politikere, virksomhetsledere for kultur og idrett, arbeid og kvalifisering samt sykehjem, utvalgsledere for miljø, kultur og næring, rådgivere for barnehagemyndighet.

 

Tre hovedelement som vil bli berørt i løpet av verksteddagen er:

  1. Hvordan kan materialet som er samlet gjennom dialog med kommunene og andre om fremtidens kulturskole benyttes til utviklingsarbeid?
  2. Hva slags metoder, form og opplegg er motiverende og hensiktsmessig for deltakere i et utviklingsløp med fremtidens kulturskole i fokus?
  3. Hva skal kulturskolefeltet – kommunene, kulturskolene og kommunens innbyggere – sitte igjen med etter at «prosjektperioden» er over?

På verkstedet har KS og Norsk kulturskoleråd som intensjon å

 

  • motivere for deltakelse i et utviklingsprosjekt
  • skape en felles forståelse rundt begrepene kommune 3.0 og kulturskole 3.0
  • knytte noen sentrale styringsdokument for kommunesektoren til tankene om et helhetlig tjenestetilbud med kulturskolen som en selvsagt og relevant aktør
  • skissere rammer for et prosjekt som vil løfte fram kulturskolens ambisjoner og muligheter i en ny kommunehverdag – i en helhetlig utvikling av kommunal sektor
  • drøfte metoder, arbeidsmåter og mål for et utviklingsarbeid hvor lokal samfunnsutvikling danner rammene, der samhandling på tvers, inkluderende fellesskap og profesjonelle læringsfellesskap må prege arbeidet

Nye samlinger til høsten

 

Norsk kulturskoleråd og KS planlegger to nye samlinger for flere kommuner kommende høst, og arbeidet som gjøres på verkstedet 4. juni vil bli førende for høstens samlinger. Målet er å legge grunnlaget for et pilotprosjekt med oppstart i 2021. Denne piloten vil ha som mål at kommunene gjennom handling bidrar til å nærme seg noen svar på følgende spørsmål:

 

Hvordan kan kulturskolen være en viktig faktor for hele oppvekstfeltet og barn og unge – samtidig som den har kraft og betydning for hele livsløpet?

Les flere nyheter!