LAP-studium i Rogaland: Samtlige studenter besto eksamen

2020 LAP-eksamen 11.5.png
STERKE EKSAMENSRESULTATER. Samtlige LAP-studenter besto eksamen i Rogaland. Øverste lille bildet: Kursleder Kjell Dahl. Nederste lille bildet: LAP-student Kirsten Jæger Steffensen.
10.05.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

LAP-studium i Rogaland: Samtlige studenter besto eksamen

STAVANGER: I Rogaland har kulturskoleansatte nylig avlagt eksamen i studiet Ledelse av prosesser – med overbevisende dyktighet over hele linja: Samtlige studenter fikk bestått på sine eksamensoppgaver.

 

Studietilbudet ledelse av prosesser (LAP) er et studium på mastergradsnivå som tilbys dagens og mulige framtidige ledere ved kommunale kulturskoler – gjennom et samarbeid mellom Høgskolen Innlandet, Lederskap og Norsk kulturskoleråd.

 

Ledelse av prosesser (LAP) har to trinn – LAP 1 og LAP 2 – som hvert gir 30 studiepoeng. Trinnene kan tas hver for seg, eller sammenhengende. En kan også gjennomføre studiet som et program uten å ta eksamen.

 

Brosjyre om Ledelse av prosesser (pdf-fil)

 

I Rogaland er det nå et LAP 1-kull som har levert varene på eksamen. Kjell Dahl i Lederskap, som er både kursutvikler og kursleder, er imponert over studentene i Rogaland.

 

Modne og reflekterte studenter

 

– Vårt bilde er at eksamensoppgavene dokumenterer en gruppe bestående av deltakere som er modne og reflekterte, både som ledere og mennesker. De viser gjennom sitt eksamensarbeid stor evne til å oversette fagstoff til egen arbeidssituasjon. I denne oversettelsen anvendes analyse og refleksjon for å oppnå integrasjon av teori og praksis. Denne studentgruppen har etter vår vurdering vist en mer solid eller høyere grad av integrasjon av læringsstoffet enn vanlig. Engasjement og identitet til lederrollen og kulturskolevirksomhet vises tydelig i oppgavene, sier Kjell Dahl.

 

– Studentene viser kjærlighet til oppgaven. Gruppeeksamen gir ofte et godt resultat og bekrefter troen på den kollektive intelligens. Det vil undre oss om ikke medarbeidere og samarbeidspartnere vil merke ledere som nå fyller sine roller med økt autoritet. Vi som kursholdere har blitt stimulert av gruppen. Vi gledet oss til samlingene i Rogaland, og vil savne denne læringsprosessen, sier Kjell Dahl. "Vi-et" han flere ganger viser til, består av ham og medkursleder Randi Bredvold.

 

Karmøy stilte sterkt

 

Blant studentene i Rogaland fantes en stor gruppe fra Karmøy. I alt seks ansatte fra Karmøy kulturskole avla eksamen, og tillegg gjorde en representant fra skoleeier – en skolerådgiver – det samme. Rektor Kirsten Jæger Steffensen ved Karmøy kulturskole er svært tilfreds med både studium og eksamensresultatene.

 

– Vi er veldig fornøyde med studiet alle sammen. For det første var det veldig nyttig at deltakerne på studiet kom fra kulturskoleverdenen – med felles referanser og utfordringer. Som underviserne fortale oss, så var vi en veldig engasjert og lærevillig gjeng som ville hverandre godt hele veien til beste for vår egen skole, sier Kirsten Jæger Steffensen, som også er styreleder for Norsk kulturskoleråd Rogaland.

 

Hun opplevde at studiet utviklet studentene «innenfra» og ut, ikke som hun mener ofte skjer i slike sammenhenger, at en får kunnskap servert utenfra og inn.

 

– Det at vi måtte ut på golvet og erfare praktisk, ga oss en nyttig erfaring å ta med videre. At det ble lagt mye vekt på refleksjon med fokus på egne opplevelser, gjorde at vi fikk tid til å se oss selv i perspektiv og prøve å utvikle oss derfra. Det å få innspill fra andre på det en presenterte, var også svært lærerikt. Kurslederne ga oss ingen fasitsvar. Vi måtte lete selv, men kurslederne var gjennom sine væremåter veldig gode modeller og forbilder for teorien de presenterte, sier Jæger Steffensen.

 

Hun mener det er en styrke for Karmøy kulturskole at så mange av de ansatte tok studiet sammen.    

 

– Når vi nå skal videreutvikle vår organisasjon gjennom gode prosesser, er det en stor fordel at flere av oss har felles bakgrunn i dette studiet. Det gir oss tyngde og en felles forståelse som blir lettere å formidle overfor resten av kollegiet, noe som igjen vil lette min jobb i arbeidet med skoleutvikling sammen med mine medarbeidere.  Samtidig er det med på å skjerpe meg som leder, det hjelper meg til å stå for det jeg har sagt, ment og lært gjennom studiet.  At også representant for skoleeier var med, vil gi økt forståelse for kulturskolen i etaten, og gir oss en ekstra ressurs som forstår hva det dreier seg om i utviklingsarbeidet videre. Så får vi håpe at dette resulterer i en kvalitetsheving av det som foregår i Karmøy kulturskole, sier Kirsten Jæger Steffensen, og avslutter med en stor takk til Norsk kulturskoleråd for at Rogaland fikk dette LAP 1-tilbudet nå.

 

Norsk kulturskoleråd er i gang med å tilby regionale og/eller fylkesvise LAP-tilbud til hele kulturskolelandet. Kommende høst er det Vestland og Trøndelag som tilbys LAP-studier – mer informasjon om dette i denne nyhetssaken på kulturskoleradet.no.

Les flere nyheter!