Ledelse av prosesser: Forlenget påmeldingsfrist i Vestland og Trøndelag

07.05.2020 Egil Hofsli (tekst) Merete Wilhelmsen (foto)
Del på:

Ledelse av prosesser: Forlenget påmeldingsfrist i Vestland og Trøndelag

BERGEN: Høsten 2020 tilbys studietilbudet Ledelse av prosesser til dagens og mulige framtidige ledere ved kommunale kulturskoler i Trøndelag og Vestland. På grunn av koronapandemien er påmeldingsfristen forlenget til 25. september i begge fylker.

 

Begge studietilbudenes første samlinger finner sted senere enn først planlagt. Studiene i Trøndelag og Vestland har oppstart henholdsvis 3.4. november og 12.13. oktober 2020. Merk at i Trøndelag blir det også mulig å melde seg på LAP 2, som er for studenter som allerede har gjennomført LAP 1.

 

Disse studiene på mastergradsnivå er et resultat av samarbeidet Norsk kulturskoleråd og Høgskolen i Innlandet har formalisert i en rammeavtale.

 

Ledelse av prosesser (LAP) har altså to trinn  LAP 1 og LAP 2  som hvert gir 30 studiepoeng. Trinnene kan tas hver for seg, eller sammenhengende. En kan også gjennomføre studiet som et program uten å ta eksamen.

 

Brosjyre om Ledelse av prosesser (pdf-fil)

 

– Skreddersydd for kulturskoleledere

 

Maja-Lisa Sandlien Halseth, rektor ved Kvæfjord kulturskole, er i gang med LAP 1-studiet som hadde oppstart på Gardermoen sist høst. Hun anbefaler kolleger i hele landet om å melde seg på LAP-studier. – Aldri i løpet av mine åtte år i kulturskolen, har jeg deltatt på noe som har vært så matnyttig i min jobb som kulturskolerektor. Det å kunne fokusere min egen rolle og samtidig ha tid til å kunne drøfte med andre i samme situasjon har allerede gitt meg mye positivt i mitt arbeid lokalt, sier Sandlien Halseth.

 

– Det er tid til drøfting og dialog, og vi deler med hverandre det som fungerer godt og det som eventuelt ikke fungerer så godt. De prosjektene vi jobber med i hverdagen jobbes det også med på samlinger. En vinn-vinn-situasjon. Et supert studium, skreddersydd for kulturskoleledere. Anbefales! sier Maja-Lisa Sandlien Halseth.

 

– Fikk unik innsikt i egen lederrolle

 

Også Irene Persen, rektor ved Porsanger kulturskole, har tatt LAP 1, og er meget tilfreds med utbyttet.

 

– LAP-studiet ga meg en unik innsikt i egen lederrolle og de utfordringer en som kulturskolerektor møter underveis i det daglige virket. Jeg ble personlig berørt av hva ledelse egentlig innebærer, og lærte at bak enhver suksess befinner det seg godt samarbeid. Gjennomgående ledelse var kjernen i prosessen, noe som ga meg mulighet for nytenking og utvikling. Vi ble guidet gjennom hele prosessen av dyktige lærere, sier Irene Persen.

 

– Enormt lærerikt og inspirerende 

 

Hege Segtnan (bildet), rektor ved Skaun kulturskole, har gjennomført LAP 1, og har mange lovord om studiet. Nå er det aktuelt for henne å melde seg på LAP 2 i Trøndelag kommende høst. 

 

– Jeg har jobbet i kulturskole «hele mitt liv», som treblåslærer og dirigent. Etter hvert fikk jeg administrative oppgaver i tillegg til undervisning. Da meldte behovet seg for kompetanseheving innen ledelse, både på ledelse av mennesker, prosjekt og prosesser. Da muligheten for å delta på LAP 1-studiet i Møre og Romsdal dukket opp, ønsket jeg å delta der, sier Segtnan, som ble rektor etter fullført studium.

 

– Studieinnholdet var helt midt i blinken for min del. Det var enormt lærerikt og inspirerende, sier Hege Segtnan. Hun forteller at utbyttet var veldig bra og det på flere plan. – For det første fikk jeg satt fokus på min egen rolle som mellomleder i kommunal sektor. For det andre lærte jeg mye gjennom å få kjennskap til de andre studentenes erfaringer og kunnskap, sier Segtnan.

 

Primærmålgruppene

 

For samtlige studietilbud gjelder at kulturskoleansatte i de respektive fylkenes kulturskoler utgjør primærmålgruppa, men en kan søke samtlige studier uansett bosted.

 

Både LAP 1 og LAP 2 er samlingsbaserte studier, med totalt 13 samlingsdøgn fordelt på seks samlinger i løpet av studieåret.

 

Kvalifikasjonskrav for eksamen er treårig høyere utdanning (180 studiepoeng). Søkere med to års høyere utdanning og minst fem års arbeidserfaring kan vurderes individuelt. Se mer om opptakskrav på påmeldingssida:

 

Mulig bro til erfaringsbasert master

 

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) er Senter for livslang læring kulturskolerådets samarbeidspartner.

 

Les også nyhetssak fra januar 2019: Inngår avtale for å gi kulturskoleledere kompetanseutvikling

 

Norsk kulturskoleråd ønsker etter hvert å utvikle dette studietilbudet slik at det kan skape en bro til en erfaringsbasert master. Det er avklart med høgskolens fagmiljø knytta til studiet master i offentlig ledelse og styring (MPA), at høgskolen er interessert i å samarbeide med Norsk kulturskoleråd og Lederskap om å se på mulighetene om å realisere ambisjonen om å skape en slik bro og hva som kreves for å få det til.

 

De tre partenes formaliserte samarbeid bunner i de gode erfaringene de alle har med et kulturskolelederopplæringsprogram som ble igangsatt i Møre og Romsdal i 2016.

 

Les også: Nyhetssak fra 2017  om kulturlederopplæringen i Møre og Romsdal

 

Høgskolen i Innlandet legger til rette for og gjennomfører eksamen.

Les flere nyheter!