Inngår avtale for å gi kulturskoleledere kompetanseutvikling

2019 Rammeavtale 23.1.jpg
SIGNERTE AVTALE: Øystein Ballo fra Lederskap (t.v.), Merete Wilhelmsen fra Norsk kulturskoleråd og Kjell Dahl fra Høgskolen i Innlandet.
23.01.2019 Egil Hofsli (tekst) Randi Bredvold (foto)
Del på:

Inngår avtale for å gi kulturskoleledere kompetanseutvikling

KRISTIANSUND: Norsk kulturskoleråd, Høgskolen i Innlandet og Lederskap har inngått en rammeavtale for et samarbeid som har til hensikt å tilrettelegge for kompetanseutvikling for ledere ved kommunale kulturskoler.

 

– Det er svært gledelig at vi har fått til en slik rammeavtale for det videre samarbeidet. Erfaringer fra et allerede etablert opplæringstilbud i Møre og Romsdal (mer om dette lengre nede i artikkelen, red.anm.) gir oss et solid grunnlag for det videre arbeidet og videreutvikling av studietilbudet. Avtalen gjør at vi kommer i gang med å se på muligheter for å starte med de to allerede godkjente modulene på 30 studiepoeng i andre fylker og regioner i landet og at vi sammen skal se på muligheter for å bygge ut dette ut til en erfaringsbasert master på 90 studiepoeng, sier assisterende direktør Merete Wilhelmsen i Norsk kulturskoleråd.

 

Ledelse av prosesser

 

Ledelse av prosesser heter kompetansetiltaket som er på masternivå, og nå har to trinn (LAP 1 og LAP 2) som hvert gir 30 studiepoeng. Trinnene kan tas hver for seg, eller sammenhengende. En kan også gjennomføre studiet som et program uten å ta eksamen.

 

Brosjyre om Ledelse av prosesser (pdf-fil)

 

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) er det Senter for livslang læring som er kulturskolerådets samarbeidspartner. Den tredje parten i samarbeidet  Lederskap  er et institutt for dynamiske ledelse og organisasjonsutvikling, som altså blant annet tilbyr lederutvikling.

 

Norsk kulturskoleråd ønsker å utvikle dette studietilbudet slik at det kan skape bro til en erfaringsbasert master. Det er avklart med høgskolens fagmiljø knytta til studiet master i offentlig ledelse og styring (MPA), at høgskolen er interessert i å samarbeide med Norsk kulturskoleråd og Lederskap om å se på mulighetene om å realisere ambisjonen om å skape en slik bro og hva som kreves for å få det til.  Denne ambisjonen kan avklares allerede våren 2019.

 

Kan bli nasjonalt mastertilbud

 

Det kan også vurderes om det bør utvikles et nasjonalt mastertilbud for de som har fullført LAP 1 og LAP 2. Dette fordi det kanskje ikke vil være tilstrekkelig etterspørsel i alle regioner for å gjennomføre regionale masterløp.

 

Utgangspunktet for at denne avtalen nå er inngått, er de gode erfaringene de tre partene har med et kulturskolelederopplæringsprogram som ble igangsatt i Møre og Romsdal i 2016 og som fortsatt pågår, og som også følges av noen studenter hjemmehørende i Trøndelag og Sogn og Fjordane.

 

Les også: Nyhetssak fra 2017 - om kulturlederopplæringen i Møre og Romsdal

 

Det etableres nå ei samarbeidsgruppe med representanter fra Norsk kulturskoleråd, HINN og Lederskap. Gruppas oppgave er å tilrettelegge for at tiltakene kan tilbys og iverksettes i alle regioner i Norsk kulturskoleråds organisasjon. Gruppa skal videre følge de ulike kompetansetiltakene, evaluere og eventuelt foreslå justeringer/endringer i opplegget. Videre skal gruppa sammenkalle programledelsen for de ulike tiltakene minimum hvert halvår for en statusvurdering.

 

Hvert program skal ha en egen programledelse med representanter fra Norsk kulturskoleråd, HINN og Lederskap. Det kan være tilfeller der en og samme fagperson kan representere høgskolen og Lederskap. Kulturskolerådets representant er administrator for tiltaket. Programledelsen har en programansvarlig som skal sikre at tiltaket tilfredsstiller studieplanen og følger det beskrevne pedagogiske grunnlag og metoder. Programansvarlig skal alltid være en fra høgskolen eller en som høgskolen har godkjent.

 

OU-midler kan søkes hos KS

 

Det er mulig å søke KS om opplærings- og utviklingsmidler (OU-midler) til dette tiltaket. Ansvaret for å søke midler ligger hos Norsk kulturskoleråd. Rammene er basert på godkjente studieplaner og som grunnlag for OU-søknaden vil HINN utarbeider tilbud for hvert tiltak. 

 

Det påhviler Høgskolen i Innlandet å tilrettelegge for og gjennomføre eksamen.

 

Avtalen er signert av Kjell Dahl (førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet), Øystein Ballo (partner, Lederskap) og Merete Wilhelmsen (assisterende direktør i Norsk kulturskoleråd).

Les flere nyheter!