Den nye regjeringa vil gi flere barn kulturskoletilbud

2019 Plattform 17.1.png
TROR PÅ SAMARBEID: De nye regjeringskameratene vil at flere barn skal få et kulturskoletilbud gjennom å legge til rette for samarbeid mellom kulturskole, skolefritidsordninger og frivilligheten, samtidig som kulturskolens egenart ivaretas. (Foto: NRK 1)
17.01.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Den nye regjeringa vil gi flere barn kulturskoletilbud

OSLO: I den nye regjeringsplattformen skrives det at flere barn skal få et kulturskoletilbud ved at det legges til rette for samarbeid mellom kulturskole, skolefritidsordninger og frivilligheten, samtidig som kulturskolens egenart ivaretas. Regjeringa vil sikre kommunene frihet til selv å finne de løsningene som gir best kulturskole- og fritidstilbud hos seg, men legge til rette for tilgjengelighet, mangfold og kvalitet i det tilbudet som blir gitt.

 

Det heter det i regjeringsplattformen for den nye regjeringa, der Kristelig Folkeparti tar plass sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. De ønsker også å styrke kulturskolenes rolle som regionale talentaktører. Norsk kulturskoleråds direktør, Morten Christiansen, er positivt spent på hva som blir oppfølgingen av den nye regjeringsplattformen  se hans kommentar lengre nede i artikkelen.

 

Se hele regjeringsplattformen på hoyre.no her

 

Slik skrives det om barne- og ungdomskultur og kulturskole:

 

Barne- og ungdomskultur

Regjeringen mener at barn og unge skal ha mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur. Regjeringen vil gi barn og ungdom kulturell ballast, opplæring og glede i møte med ulike kunstuttrykk. Regjeringen vil se på ordninger som gir flere barn mulighet til å delta i kulturaktiviteter, idrett og friluftsliv. Regjeringen vil også at flere barn skal få et kulturskoletilbud gjennom å legge til rette for samarbeid mellom kulturskole, skolefritidsordninger og frivilligheten, samtidig som kulturskolens egenart ivaretas. Regjeringen vil sikre kommunene frihet til selv å finne de løsningene som gir best kulturskole- og fritidstilbud hos seg, men legge til rette for tilgjengelighet, mangfold og kvalitet i det tilbudet som blir gitt.

 

Regjeringen vil:

  • Legge frem en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur.
  • Legge til rette for samarbeid mellom kulturskolene, skolefritidsordninger og frivilligheten, og på denne måten sikre flere barn tilgang til kulturskolene gjennom økt tilgjengelighet og gode ordninger for lavinntektsfamilier.
  • Styrke kulturskolenes rolle som regionale talentaktører.
  • Vurdere hvordan kulturtilbudet for barnehagebarn kan forbedres nasjonalt.
  • Sikre en fortsatt god Frifond-ordning for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert frivillig aktivitet.
  • Innføre et «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år som kan benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommunene å legge på en lokal andel.

Kulturskolerådets direktør: – Positivt spent

 

– Norsk kulturskoleråd er positivt spent på oppfølgingen av den nye regjeringsplattformen. Vi er godt fornøyd med at kulturskole er gitt en plass, og ser dette som en spennende og viktig oppfølging av den dialogen en allerede har innledet med både kunnskaps- og kulturdepartementet med tanke på den kommende stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Christiansen merker seg at regjeringa ønsker å styrke kulturskolens rolle som regionale talentaktør, og understreker i den forbindelse viktigheten av høy grad av profesjonalisme og langsiktighet som vesentlig for skoleslaget kulturskole.

 

– Vi skulle derfor ha ønsket oss et enda tydeligere fokus på kulturskolen som skole og lovpålagt tilbud fundamentert på en solid rammeplan i regjeringsplattformen. Likevel, det er svært gledelig at det er en bevissthet rundt kulturskolens visjon, «kulturskole for alle», ved at både samarbeid med frivillighet og SFO samt økt tilgjengelighet er fremholdt i plattformen. For å få dette til må en arbeide for en ytterligere styrking og utvikling av de kommunale kulturskolene, sier Morten Christiansen.

Les flere nyheter!