Foredragsholdere klare til Lederkonferansen 2019

2019 Lederkonferansen 24.1.png
FOREDRAGSHOLDERE PÅ LEDERKONFERANSEN 2019: Silvija Seres (f.v.), Henning Bang og Ola Kveseth Berge.
24.01.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Foredragsholdere klare til Lederkonferansen 2019

OSLO: Ola Kveseth Berge, Silvija Seres og Henning Bang. Tre foredragsholdere som er klare for Lederkonferansen 2019, som arrangeres i Oslo 25. og 26. april.

 

Flyer og annen informasjon om Lederkonferansen 2019 finner du her

 

Konferansenprogrammet er ikke ferdigstilt og det arbeides fortsatt med å få på plass flere programposter, men de tre hovedforedragsholderne og -foredragene er som følger:

 

Silvija Seres: «Kunst med eller mot teknologi»

 

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Oslo Børs og NRK samt som aktiv investor i flere teknologibedrifter. I 2017 vant Seres

prisen Oda Awards Woman. Prisen fikk hun for i flere år å ha hatt en betydelig innflytelse på tech-Norge gjennom sitt engasjement som investor, aktivt styremedlem, foredragsholder og samfunnsdebattant.

 

Utgangspunktet for Seres' foredrag på Lederkonferansen 2019: Teknologi endrer kunst og samfunn i rekordfart. Kunstnere bruker nye verktøy, finner nye uttrykk og ny tematikk. Når menneskenes vesen står i fare for å bli omformet på ett tiår, trenger vi dyp og varm dialog om kunnskap for fremtiden, og oss i fremtiden.

 

Henning Bang: «Hvordan skape en effektiv og velfungerende ledergruppe?»

 

Henning Bang er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og forsker på hvordan ledergrupper kan bli mer effektive og velfungerende. Bang er utdannet siviløkonom og psykolog, og tok sin doktorgrad på ledermøter i norske bedrifter. Han deler arbeidstida si mellom forskning og undervisning ved universitet og veiledning av ledergrupper som ønsker å utvikle seg.

 

Bang vil gjennom sin forelesning gi en forskningsbasert modell for hvilke faktorer som påvirker ledergruppers resultater, og vise hvordan en i praksis kan utvikle en ledergruppe til å bli mer effektive og velfungerende.

 

Ola Kveseth Berge: «En kulturskole for alle?»

 

Ola Kveseth Berge er kulturviter (PhD og MA i kulturstudier) med utdanning fra Universitetet i Sørøst-Norge. Han har en doktorgrad innen internasjonal kulturpolitikk, der han har studert norsk utenrikskulturell virksomhet, med fokus på UDs kulturpolitiske ansvar og praksis. Berge har jobbet ved fagområdet for kulturforsking ved Telemarksforsking siden 2009. Faglige interesser i tillegg til utenrikspolitikk er kulturpolitikk og generelle kulturpolitiske spørsmål, forsking i grenseland mellom populærkultur, kunstsosiologi og musikologi. Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler og forskingsrapporter med utgangspunkt i disse interessene, bl.a. om UDs kulturpolitisk praksis, norsk og nordisk kulturpolitikk, samt endringstendenser og opphavsrettsspørsmål i det norske og nordiske musikkfeltet.

 

Berges foredrag tar utgangspunkt i forskningsarbeidet Berge er satt til å lede i forbindelse med den kommende stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur som den stortingsvedtatte kulturskolemeldinga blir en del av. Som ledd i å berede grunnen for kulturskolemeldinga har Utdanningsdirektoratet gitt et forskningsoppdrag til Telemarksforskning og NTNU, som skal være fullført i juni 2019.

 

En viktig visjon for mange kommunale kulturskoler er at de skal være en kulturskole for alle. Hvordan lykkes de med det? Spørsmålet er særlig interessant i lys av at den enkelte kommune som eier står fritt til å forme ut sitt kulturskoletilbud. Hvilke faktorer gjør seg så gjeldende i arbeidet med å lage en kulturskole med bred relevans?

 

Program og påmeldingsstart i februar

 

Påmelding til Lederkonferansen blir mulig i februar - her på kulturskoleradet.no. Da vil det også foreligge et fullstendig program. For oppdatert informasjon er det lurt å abonnere på nyhetsbrevet Kulturtrøkk (gratistjeneste).

 

Lederkonferansen (tidligere Kulturskolenes lederkonferanse) er et konferansetilbud laget spesielt for kulturskoleledere, kulturpolitikerne og kulturledere.

 

Norsk kulturskoleråd, Norges musikkhøgskole og KS er konferansens arrangører, og arrangementet finner sted på Norges musikkhøgskole i Oslo. Lederkonferansen er arrangert hvert år siden oppstarten i 2010, og legges alltid til torsdag og fredag i første uke etter påske.

 

De siste årene har utdelingen av prisen Årets kulturskolekommune vært et fast innslag på konferansen, slik blir det også i år.

Les flere nyheter!