Ås Årets kulturskolekommune 2017

Årets kulturskolekommune 2017.JPG
PRISOVERREKKELSE: Fra venstre: Alexander Krohg Plur (rektor, Kulturskolen i Ås), Ola Nordal (ordfører, Ås), Magnus Thue (statssekretær, Kunnskapsdepartementet), Nils R. Sandal (styreleder, Norsk kulturskoleråd) og Merete Wilhelmsen (assisterende direktør, Norsk kulturskoleråd)
20.04.2017 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Ås Årets kulturskolekommune 2017

OSLO: Ås er Årets kulturskolekommune 2017. Prisen ble i dag overrakt kommunen på Lederkonferansen 2017. I år ble det for første gang også utdelt en «Hederlig omtale». Den gikk til Frøya.

 

Prisen Årets kulturskolekommune utdeles av Norsk kulturskoleråd. Den tildeles kommuner som gjennom sin kulturskolevirksomhet viser at de prioriterer tilbudet særlig høyt, samtidig som de kan tjene som foregangskommuner overfor andre.

 

Dette er 17. gang prisen utdeles. Det er tredje gang prisen går til en kommune i Akershus. Asker mottok prisen i 2003, Eidsvoll i 2005.

 

Høytidelig overrekkelse

 

I Oslo var det ordfører Ola Nordal og kulturskolerektor Alexander Krohg Plur som mottok diplom og blomster på vegne av prisvinneren Ås. Prisen ble overrakt Ås' utsendte av statssekretær Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet, Nils R. Sandal, styreleder i Norsk kulturskoleråd og Merete Wilhelmsen, assisterende direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Juryen som har vurderte årets nominerte kommuner har bestått av Kirsti Saxi (senterleder, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen), Erling Lien Barlindhaug (avdelingsdirektør for utdanning i KS) og Morten Christiansen (direktør, Norsk kulturskoleråd). Juryen leverte sin innstilling til Norsk kulturskoleråds sentralstyre, som fattet det avgjørende vedtaket i saken.

 

Juryens uttalelse om Årets kulturskolekommune 2017

 

Om årets prisvinner sier juryen blant annet følgende:

 

«Ås er en kommune som har utviklet en omfattende kulturskolemodell med mange fagområder i sin portefølje. Arbeidet innen alle fagområdene kjennetegnes av både bredde og kvalitet. Ås har et langsiktig perspektiv på utviklingen av sin kulturskole, og har et planverk som kan være til inspirasjon og motivasjon for andre. Kommunens kulturskole er også et svært godt utbygget lokalt ressurssenter om bidrar med kompetanse til både grunnskole, barnehage og kulturlivet for øvrig. Kulturskolen i Ås er tidligere utnevnt som «Fyrtårnskole i Norge» av Norsk kulturskoleråd.

 

Årets kulturskolekommune 2017 har gjennom sin kulturskole utviklet et flerkulturelt tilbud som er fremhevet som nasjonalt eksempel, blant annet Utdanningsdirektoratet og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Et særskilt trekk ved Ås er at arbeidet med inkludering har foregått systematisk over mange år. Blant annet er det etablert et eget internasjonalt kultursenter, som driftes av kulturskolen.

 

Kulturskolen i Ås har ansvaret for gjennomføringen av Den kulturelle skolesekken (DKS) i kommunen. Siden 2016 har kommunen vært en såkalt 100 prosent-kommune i DKS. Det innebærer at kommunen disponerer hele DKS-potten selv, og har hele det administrative ansvaret, heller enn at spillemidlene går via fylkeskommunen, som er det vanligste.

 

Ås kommune har gjennom kulturskolen vist en fremragende evne til å knytte til seg eksterne samarbeidspartnere som også har bidratt økonomisk til kulturskolen.

 

En spesiell satsing som må trekkes frem i Ås, er samarbeidet med andre kommuner i regionen og Norges musikkhøgskole om det som kalles Follo-piloten. Kulturskolen i Årets kulturskolekommune 2017 var initiativtaker til prosjektet. I samarbeidet inngår også Dextra Musica - et datterselskap av Sparebankstiftelsen DNB.»

 

Hederlig omtale til Frøya

 

Som nytt av året valgte Norsk kulturskoleråds sentralstyre å dele ut en «Hederlig omtale» - til Frøya kommune. Denne utmerkelsen gis til Frøya fordi kommunen var en meget sterk priskandidat. Om Frøya som kulturskoleeier sier juryen blant annet følgende:

 

«Frøya kommune har gjennom flere år prioritert kulturskoletilbudet særlig høyt. Kommunens kulturskole fikk nye lokaler i 2014, med kontorer til alle ansatte, flere øvingsrom og et profesjonelt lydstudio. I tillegg er det kulturhus og videregående skole i samme bygg. Dette ble et stort løft for kulturskolen. Organisasjonsmessig ble kulturskolen en egen virksomhet i 2014, organisert som en del av oppvekstsektoren, underlagt kommunalsjefen i rådmannsteamet.

 

I mai 2016 vedtok kommunestyret at den nye rammeplanen for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», legges til grunn for videre drift og utvikling av kulturskoletilbudet i kommunen, gjeldende fra skoleåret 2016-2017. Rammeplanen inngår nå i Frøya kommunes kulturplan som et plangrunnlag for kulturskolen. 

 

Frøya kulturskole har i mange år vært lokalt ressurssenter. Dette inkluderer også et omfattende arbeid opp mot kommunenes minoritetsspråklige innbyggere.»

 

Tidligere prisvinnere

 

 • 2016: Kongsberg (Buskerud)
 • 2015: Kvinnherad (Hordaland)
 • 2014: Stavanger (Rogaland)
 • 2012: Tana/Deanu (Finnmark)
 • 2010: Fjell (Hordaland)
 • 2007: Fredrikstad (Østfold)
 • 2006: Skien (Telemark)
 • 2005: Eidsvoll (Akershus)
 • 2004: Østre Toten (Oppland)
 • 2003: Asker (Akershus)
 • 2002: Tromsø (Troms)
 • 2001: Bergen (Hordaland)
 • 2000: Porsgrunn (Telemark)
 • 1999: Trondheim (Sør-Trøndelag)
 • 1998: Kåfjord (Troms)
 • 1997: Namsos (Nord-Trøndelag)

Les flere nyheter!