Konferansen Kykeliky 2017 i mål

05.04.2017 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Konferansen Kykeliky 2017 i mål

STJØRDAL: Konferansen Kykeliky 2017 ble arrangeres på Hell 4. - 5. april. Konferansen er en møteplass for alle som arbeider med kunst og kultur for aldersgruppa fra null til åtte år, eller på annet vis er engasjert i å gi også de yngste blant oss gode kulturtilbud.

 

Arena for den fjerde Kykeliky-konferansen var Scandic Hell.

 

Programmet rommet foredrag, verkstedkurs og konserter med bidragsytere som Gry Moursund, Eirik Raude, Lea Moxness, Blåstrå, Ulla Voss Gjesing med mange flere. Og programposter som "Hanegal", "Kaklekor", "Snushane", "Gullegget", "Ei fjør som blir til fem høns" og "Konsert i hønsegården". 

 

Kykeliky-konferansen er en møteplass for ansatte i barnehage, kulturskole, grunnskole og høyere utdanning, rektorer, styrere, kulturskoleeiere, skole- og barnehageeiere, forskere, politikere, kulturarbeidere, bibliotekansatte, studenter og alle som er engasjert i kunst og kultur for aldersgruppa fra null til åtte år.

 

Konferansen var initiert av og ble arrangert av Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene). Samarbeidsparter i år var Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Stjørdal kommune, Trondheim kommune og Musikk i Nord-Trøndelag.

 

Mer om konferansetilbudet Kykeliky her

Les flere nyheter!