Vil styrke faget skapende skriving – tilbyr oppstarts- og lærerkurs

2017 Skrivekurs 6.4.png
TILBYR SKRIVEKURS: Norsk kulturskoleråd og Norsk barnebokinstitutt tilbyr neste skoleår gratis «oppstarts- og lærerkurs» innen skapende skriving.
07.04.2017 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Vil styrke faget skapende skriving – tilbyr oppstarts- og lærerkurs

OSLO: Som en del av arbeidet med ny rammeplan for kulturskolen ønsker Norsk kulturskoleråd å bidra til at skapende skriving blir et fag i flere kulturskoler.  Derfor tilbyr kulturskolerådet i samarbeid med Norsk barnebokinstitutt neste skoleår et gratis oppstarts- og lærerkurs innen faget.

 

Som en del av kurset vil det også være fokus på hvordan en kan starte et tilbud i skapende skriving i egen kommune.

 

Dette blir et kurstilbud for kommuner som ønsker å starte tilbud innen skapende skriving i kulturskolen. Kurset strekker seg over tre todagerssamlinger i perioden november 2017 – mars 2018, og det er totalt 15 deltakerplasser. Det blir ingen kursavgift, men deltakerne må selv dekker reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med samlingene som holdes i Oslo.

 

Påmelding er nå mulig på nettstedet kulturskoleradet.no her

Påmeldingsfrist: 1. juni 2017.

 

Merk: Norsk kulturskoleråd ønsker en god geografisk spredning av de 15 plassene. Derfor er påmeldinga å betrakte som en midlertidig påmelding. Alle påmeldte vil innen 15. juni få vite om de har fått plass eller ikke.

 

Kursleder blir Dag Larsen og kursene holdes på Norsk barnebokinstitutt (NBI) i Oslo. Larsen er til daglig utdanningsleder ved NBI. Han har arbeidet med skrivekurs for barn og ungdom siden 1982, og var med i gruppa som forfattet fagplanen for skapende skriving, som er en del av Rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning.

 

Fag godt egnet for tverrfaglige prosjekt

 

– Skapende skriving er blitt et eget fag i kulturskolen. Faget egner seg også for samarbeid med andre fag i kulturskolen. For mange kulturskoler kan dette kurset være en god måte starte arbeidet med å få barn og ungdom til å bruke ordet i kunstnerisk sammenheng. I teater, musikk, visuell kunst og dans spiller ordet allerede en betydelig rolle. Ved å legge til rette for tverrkunstneriske uttrykk kan kulturskoler på en overkommelig måte gjennomføre betydelige deler av fagplanen for skapende skriving, sier Dag Larsen.

 

NBI driver en egen toårig forfatterutdanning i skrivekunst og litteraturformidling, og metodikken derfra tilpasses for å lære kulturskolelærere å bruke verktøy som tilfredsstiller kravene til rammeplanens Bredde- og Kjerneprogrammet, ved blant annet å

 

  • legge vekt på opplæring i og drøfting av hvordan faget skapende skriving kan gjennomføres i ulike kulturskoler
  • få flere og ulike eksempler og metoder som kan fungere som skrivelek og kreative igangsettere
  • fokusere hva som skal til for å styrke elevenes oppmerksomhet og iakttakelsesevne gjennom lesing/lytting
  • prøve ulike måter som kan stimulere fantasi og undring
  • tilrettelegge for publisering og presentasjoner av elevtekster på ulike arenaer
  • fokusere øvelser og måter for å gjennomføre flerfaglig/tverrfaglig samarbeid

– Kurset er praktisk, deltakerne lærer seg ulike verktøy for skriving, fra intuitiv tekst til skriveformer som kan brukes i undervisning i kulturskolen. I mindre grad læres sjangerbruk. Eksempler på tverrfaglige muligheter gis større plass, sier kursleder Dag Larsen.

 

Kursdatoene er klare

 

Om du allerede nå ser at dette kan være aktuelt for deg og din kommune/kulturskole, er det bare å merke seg datoene for todagerssamlingene som til sammen utgjør kurset:

 

  • samling: 2. og 3. november 2017
  • samling: 25. og 26. januar 2018
  • samling: 15. og 16. mars 2018

Samlingene er lagt opp over et såpass langt strekk fordi arrangørene anser det gunstig med godt med tid mellom samlingene for å kunne bearbeide stoffet.

 

Mellom kursdagene legges det til rette for frivillige oppgaver og et digitalt drøftingsrom der også kursleder deltar. Det kan også bli aktuelt med én ekstra kursdag i etterkant av de allerede planlagte todagerssamlingene. Denne dagen vies isåfall blant annet erfaringsdeling.

 

Kulturskolene melder seg på

 

Det er kulturskoler i Norsk kulturskoleråds medlemskommuner som kan melder seg på kurset. Så er det skolenes oppgave å finne den skrivemedhjelperen som skal være kursdeltaker. Det er ikke noen krav om bakgrunn for å delta på kurset. Kulturskolen velger selv personen den ønsker skal delta på kurset.

 

Personer som ikke arbeider ved kulturskoler i dag, men som ser seg selv inn i en rolle her, kan kontakte kulturskolen i sin kommune for å høre om en for eksempel kan være skrivemedhjelperen kulturskolen mangler for å kunne tilby faget skapende skriving.

 

Norsk kulturskoleråd tilbyr altså kurset kostnadsfritt, men de deltakende kulturskolene forplikter seg til å sette i gang et tilbud innen skapende skriving innen skoleåret 2018 - 2019.

 

Skrivekurskompendium

 

Et kompendium vil trolig bli laget i tilknytning til kurset. Det er foreløpig ikke avklart hvor omfattende dette blir. Trolig vil kompendiet bli utarbeidet og ferdigstilt parallelt med selve kurset, slik at kompendiet blir mest mulig aktuelt for kursdeltakerne også etter kursslutt.

Les flere nyheter!