Erfaringskonferanse om musikkbasert miljøbehandling

2019 Erfaringskonferanse 31.1.jpg
ERFARINGSDELING OG KUNNSKAPSPÅFYLL: Erfaringskonferanse om musikkbasert miljøbehandling arrangeres i Stjørdal 29. mars.
31.01.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Erfaringskonferanse om musikkbasert miljøbehandling

STJØRDAL: Musikkbasert miljøbehandling er en arbeidsform stadig flere innen både helse, omsorg, kultur og skole gjør seg erfaringer med. Mange melder om gode behandlingsresultater ved å bruke musikkbaserte metoder. Nå arrangeres en erfaringskonferanse om emnet.

 

Konferansen arrangeres i Stjørdal 29. mars 2019, og er en arena for erfaringsutveksling og deling av kunnskap som arrangørene håper vil gi deltakerne nye verktøy de kan benytte på jobb. Konferansen finner sted på Scandic Hell i Stjørdal.

 

Konferansen arrangeres av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Trondheim kommune og Nord universitet.

Målgruppa er ansatte og ledere i helsesektoren, kulturarbeidere som ønsker å jobbe innenfor helse og omsorg, studenter og andre interesserte.

 

Se konferanseprogrammet her

 

Norsk kulturskoleråd involvert

 

Blant bidragsyterne som bidrar med innlegg på konferansen er

 

  • Anne Bramo, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
  • Geir Olve Skeie, overlege, prof. dr. med., ansatt ved Haukeland universitetssjukehus og Universitet i Bergen
  • Audun Myskja, lege, nevrologisk musikkterapeut samt fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
  • Inger Molvik, prosjektleder, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Det blir informasjon om opplæringsprogrammet musikkbasert miljøbehandling (omtales nedenfor), deling av erfaringer fra praksisfeltet, fokus på evaluering av og forskning knytta til emnet.

 

Norsk kulturskoleråd er også en av bidragsyterne. Rådgiver Ragnhild Skille skal holde et innlegg om erfaringer gjort gjennom prosjektet Musikkbasert miljøbehandling i kulturskolen på Helgeland. Norsk kulturskoleråd og samarbeidspartnere har sett det som viktig å fokusere kulturskolens rolle i musikkbasert miljøbehandling, og har igangsatt et eget prosjekt, som ble innledet med en konferanse som ble arrangert i Sandnessjøen høsten 2018.

 

Påmelding gjøres her

Påmeldingsfrist: 11.mars 2019.

 

Eget opplæringsprogram

 

Ved Nord universitet og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg er musikkbasert miljøbehandling et opplæringsprogram om miljøbehandling med integrert musikk, sang og bevegelse.

 

Mer om opplæringsprogrammet musikkbasert miljøbehandling på musikkbasertmiljobehandling.no her

 

Musikkbasert miljøbehandling er faglig forankret i nevrologisk musikkterapi med elementer fra musikkterapi og musikkpedagogikk. Lege og nevrologisk musikkterapeut Audun Myskja har vært en viktig bidragsyter for å utvikle metodene innen musikkbasert miljøbehandling.

Les flere nyheter!