Cutting Edge Kulturskole

Del på:

Forskningskonferansen arrangeres av Nettverk for kulturskolerelatert forskning samt en vertsinstitusjon innen UH-sektoren.

 

Forskningskonferansen har eksistert siden 2011. Til og med 2014 fant konferanse sted i Oslo, arrangert av Norges musikkhøgskole og Norsk kulturskoleråd. Siden har blitt arrangert ved ulike UH-institusjoner på ulike kanter av landet. Neste konferanse arrangeres i Kristiansand i 2022.

 

Forskningskonferansen 2022

 

Cutting Edge Kulturskole 2022 arrangeres på Universitetet i Agder, 17.–18. februar 2022. Arrangører er Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning og Universitetet i Agder.

 

 

Forskningskonferansen 2019

 

Cutting Edge Kulturskole 2019 ble arrangert på UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø. 

 

 

Forskningskonferansen 2017

 

Forskningskonferansen Cutting Edge Kulturskole 2017 ble arrangert på Høgskolen Sørøst-Norge, på Campus Bakkenteigen i Vestfold.

 

Forskningskonferansen 2015

 

I 2015 ble forskningskonferansen revitalisert, da den ble arrangeres i Trondheim. Her var det Nettverk for kulturskolerelatert forskning i samarbeid med Norsk kulturskoleråd og Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) som inviterte til konferansen, som hadde tittelen «Cutting Edge Kulturskole».

 

Anna-Lena Østern var leder for det kulturskolerelaterte nettverket i interimperioden fram til konferansen. Konferansen hadde en programkomité bestående av Øivind Varkøy, Morten Sæther, Tone Østern, Merete Wilhelmsen, Mari Ann Letnes og Lea Moxness.

 

Cutting Edge Kulturskole 2015  konferanserapport

 

Presentasjoner fra foredragsholderne

De sist utlagte presentasjonene ligger øverst. Alle presentasjoner i pdf-format om annet ikke er angitt.

 

Ida Tveitens presentasjon

Lise Hoviks presentasjon

Tone Pernille Østern og Eirik J. Irgens' presentasjon

Presentasjon av IRIS forsk

Magnhild Tafjords presentasjon

Niels Græsholms presentasjon og Forskerpanelets rapport

Merete Wilhelmsens presentasjon

Åsmund Espelands presentasjon

Ellen M. Stabells presentasjon

Elin Angelos åpning av paneldebatt

Morten Sæthers presentasjon

Marianne Nødtvedt Knudsens presentasjon

Christer T. Aannestads presentasjon

 

Publikasjoner

Proceedings - konferanserapport

JASEd (Journal of Research in Arts and Sports Education)

 

Annen relevant informasjon

Book of Abstracts (konferanseprogram og presentasjoner)

Program

Presentatørene

Parallellsesjonene    

Nyhetssak om konferansen

Bilder fra konferansen

Invitasjon til konferansen

Kontakt meg gjerne

Ander Rønningen original.jpg
Anders Rønningen
FoU-leder
+47 94 24 22 26
Norsk kulturskoleråds kontaktperson for forskning