Norsk kulturskoleråd veilederkorps klart til innsats

14.04.2016 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Norsk kulturskoleråd veilederkorps klart til innsats

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd tilbyr nå sine 419 medlemskommuner veiledning fra høsten 2016 til våren 2018 i forbindelse med implementering av ny rammeplan for kulturskolen.

 

Se informasjonsbrev til medlemskommunene om veiledningstjenesten

 

Søknadsfrist: 20. mai 2016.

 

Dette blir en veiledningstjeneste bygd på mal etter Utdanningsdirektoratets veilederkorps for bedring av læreprosessene i skolen.

 

Veilederkorpset består av ansatte rådgivere i Norsk kulturskoleråd i samarbeid med ei ressursgruppe fra UH-sektor.

 

Mål

 

Målsettingen med ordningen er

  • å gi veiledning til kulturskoleeiere og kulturskoler i arbeidet med innføring av ny rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning»

  • å gjøre kulturskoleeiere og kulturskoler bedre i stand til selv å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, for eksempel avdekket gjennom kvalitetsindikatorer som PULS for kulturskole eller andre undersøkelser (brukerundersøkelser, kartlegging, forskning m.m.)

Bakgrunn

 

Norsk kulturskoleråds landsmøte 2012 bestilte en ny rammeplan i vedtak i forbindelse med ny virksomhetsplan for perioden 2013-2014. Rammeplanen vil til sommeren 2016 inneholde fire kapitler:

 

  • 1) Kulturskolens samfunnsoppdrag
  • 2) Prinsipper og retningslinjer
  • 3) Fagplaner
  • 4) Kvalitet i kulturskolen

Et utvalg av kommuner i alle fylker har i 2015-2016 vært med på en hørings/ «gjøringsprosess» i forbindelse med fagplanarbeidet. Norsk kulturskoleråd ønsker å tilby disse kommunene et fortsatt samarbeid gjennom veilederkorpset. Samtidig ønsker kulturskolerådet å tilby veiledning til nye kommuner i forbindelse med implementeringen av ny rammeplan for kulturskolen.

 

Metodikk

 

Veilederkorpset hovedinnsats er knyttet til implementeringsfasen av rammeplanen «Mangfold og fordypning» og følger kommunene inn i en operasjonaliseringsfase gjennom kommunebesøk og samlinger. Det forutsettes et oppfølgingsarbeid mellom samlingene både politisk, faglig og administrativt i egen kommune.

 

Deltakelse fra kommunen

 

Ved oppstart, besøk 1 og erfaringsspredning

  • Kulturskoleeier politisk/administrativt
  • Kulturskoleleder
  • En ressurslærer utpekt av lærerkollegiet

 

Ved kommunebesøk

  • Kulturskoleleder og lærerkollegium

 

Utdypende informasjon om dette i informasjonsbrevet

 

Økonomi

 

Utgifter til veiledningsarbeidet dekkes av Norsk kulturskoleråd.

 

Deltakerne dekker selv reise og opphold til felles oppstartssamling medio september 2016 og erfaringssprednings-konferanse våren 2018.

 

Modell for veiledningsarbeidet gjennomføres under forutsetning om tilskudd over statsbudsjettet for 2017.

 

Utdypende informasjon om dette i informasjonsbrevet

 

Spørsmål rettes til:

Tilbakemelding til søkerne gis medio juni 2016. Kontraktering skjer ultimo juni 2016.

 

 

 

Les flere nyheter!