Kompetanse i kulturskolen – nå og i framtiden

img_1025.jpg
img_1025.jpg
08.04.2016 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Kompetanse i kulturskolen – nå og i framtiden

BAKKENTEIGEN: Norsk kulturskoleråd og Høgskolen i Sørøst-Norge inviterer til Dialogkonferanse, der framtidas kompetanse i kulturskolefeltet er tema.

 

Konferansen er en del av et større kompetansekartleggingsarbeid i Buskerud, Telemark og Vestfold, og foreløpige resultater fra en nettbasert kartlegging vil bli presentert.

 

Konferansen arrangeres 14. april på Høgskolen i Sørøst-Norge og er åpen for alle, men trolig spesielt interessant for kulturskoleledere og tilsatte ved relevante institutter ved Høgskolen i Sørøst-Norge samt andre kulturinstitusjoner.

 

Arrangementet er gratis. Av hensyn til matservering er påmelding ønskelig. Det gjøres via e-post til anders.ronningen@kulturskoleradet.no.

 

Svært forskjellige kulturskoler

 

Kulturskolene i Norge er svært forskjellige, og har en stor rikdom av forskjellig innhold, tilnærminger, og struktur. Gjennom det store rammeplanarbeidet som nå foregår i sektoren drøftes kulturskolens fremtid.

 

Det fins kunnskap om hva slags kompetansen i den enkelte kommune. Men det er lite kartlagt hva som fins på regionalt og nasjonalt nivå. Stilt overfor et nytt rammeplanverk, med klarere kompetansekrav og ny retning for innhold, vil det være essensielt å drøfte hva slags kompetanser kulturskolen ønsker å satse mer på i tida framover – og hvordan en skal tilegne seg disse - for å bygge framtidas kulturskole. 

 

Et større kartleggingsarbeid er på gang i Buskerud, Telemark og Vestfold, og dette materialet vil bli presentert på konferansen. Dette vil danne utgangspunkt for en dialog om hva slags kompetanser kulturskolesektoren trenger å styrke. 

 

Med denne konferansen ønsker Norsk kulturskoleråd også å legge til rette for økt dialog med regionens høgskole, som er en naturlig samarbeidspartner i forskning og utvikling samt som utdanningstilbyder.

 

Bidragsytere og innledere

 

Fra Høgskolen i Sørøst-Norge:

  • Geir Salvesen, instituttleder Institutt for praktiske og estetiske fag
  • Jostein Sandven, instituttleder Institutt for forming og formgiving
  • Halvor Inge Bjørnsrud, professor i pedagogikk

 

Fra Norsk kulturskoleråd BTV:

  • Sjur Høgberg, styreleder
  • Anders Rønningen, rådgiver og forskningskoordinator

 

Andre

  • Førstelektor Brit Ågot Brøske Danielsen og førstelektor Inger Anne Westby, begge ved Norges musikkhøgskole. De vil presentere fra et pågående forskningsarbeid som ligger nært opp til tematikken.

 

 

 

Les flere nyheter!