Disse 58 kommunene får veiledning i kulturskoleutvikling

01.11.2018 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Disse 58 kommunene får veiledning i kulturskoleutvikling

TRONDHEIM: 58 kommuner får tilbud om veiledning i kulturskoleutvikling fra Norsk kulturskoleråds veilederkorps i 20192020. En omfattende vurdering ligger til grunn for utvelgelsen av kommunene som er på lista som nå offentliggjøres.

 

Vurderingen av søknader fra 93 kommuner er unnagjort, og Åste Selnæs Domaas (bildet t.h.)leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd, er glad for at ser Norsk kulturskoleråd denne gangen kan tilby veiledning til en større del av søkermassen enn tilfellet var da Norsk kulturskoleråd første gang tilbød landets kommuner veiledning i kulturskoleutvikling.

 

I første veiledningsrunde – som ble gjennomført i 2016–2018 – fikk 55 prosent av søkerkommunene veiledning. Nå blir tilsvarende prosenttall 61 prosent.

 

Åste Selnæs Domaas forteller at en i utvelgelsen av kommuner tar hensyn til både søknadenes kvalitet samt tenker på å få til en geografisk fordeling som er god. Det innebærer blant annet at veiledning tilbys kommuner i samtlige av de 17 fylkene det har kommet søknader fra.

 

Selnæs Domaas har leder arbeidet med vurderingene av søknadene, og gleder seg over at mange kommuner ser store muligheter for kulturskolens utover det å drive opplæring.

 

To av tre har vedtatt rammeplanen

 

Hun har også merket seg at to av tre søkerkommuner har vedtatt rammeplan for kulturskolen og innlemmet den i sitt kommunale planverk. – Et gledelig høyt tall, sier Åste Selnæs Domaas.

 

 Det er flott at så mange kulturskoler ønsker å fokusere kulturskoleutvikling, og det i samarbeid med sin eier. At Norsk kulturskoleråd får være en katalysator i denne sammenhengen, er en stor tillitserklæring til oss, sier Åste Selnæs Domaas. Formålet med veiledningen er å bistå kulturskoleeieren og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen.

  

Mer informasjon om Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling

 

Disse får veiledning i 20192020

 

Her er de 58 kommunene som vil få veileding i kulturskoleutvikling fra Norsk kulturskoleråds veilederkorps i perioden 2019–2020:

 

 • Akershus: Fet*, Frogn, Skedsmo*, Sørum*
 • Aust-Agder: Froland
 • Buskerud: Øvre Eiker
 • Finnmark: Gamvik, Lebesby, Porsanger
 • Hedmark: Alvdal
 • Hordaland: Fjell, Jondal, Odda, Ullensvang
 • Møre og Romsdal: Averøy, Kristiansund, Sande, Skodje, Smøla, Sunndal, Tingvoll, Ulstein, Ørskog, Ålesund
 • Nordland: Bodø, Brønnøy, Fauske, Narvik, Rana, Saltdal, Sømna, Vefsn
 • Oppland: Gjøvik, Gran, Sør-Aurdal
 • Rogaland: Time
 • Sogn og Fjordane: Leikanger, Luster, Sogndal
 • Telemark: Nome, Porsgrunn, Tinn
 • Troms: Målselv
 • Trøndelag: Agdenes, Klæbu, Levanger, Meldal, Nærøy, Orkdal, Røros, Snillfjord, Trondheim
 • Vest-Agder: Kristiansand, Lindesnes, Mandal, Marnardal
 • Vestfold: Holmestrand
 • Østfold: Sarpsborg

*) Kommunene Fet, Skedsmo og Sørum blir 1.1.2020 til Lillestrøm kommune, Men Lillestrøm kulturskole etableres 1.1.2019, og derfor var  Lillestrøm oppført som søkerkommune da vi i oktober offentliggjorde søkerlista.

 

Flere ønsker og får veiledning i fellesskap

 

Blant disse inngår mange i grupper bestående av to eller flere kommuner som søker veiledning i fellesskap. Mange kommuner står overfor sammenslåingsutfordringer, og i den sammenhengen ser flere at en kan ha utbytte av veiledning i fellesskap med sine "sammenslåingspartnere".

 

For kulturskolerådet er det viktigste å tilby veiledning av høy kvalitet til alle de veisøkerne som blir med i denne veiledningsrunden. Denne veiledningen er et tilbud til kulturskoleeiere og kulturskoler som ønsker å etablere et permanent utviklingsarbeid knytta til kulturskolen i kommunen. Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til selv å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Utviklingsarbeidet skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden.

 

Videreutvikle kultur for utviklingsarbeid

 

Den overordnede målsettingen for veiledningsordningen er at kulturskoleeier og ansatte i kulturskolen videreutvikler en kultur for kontinuerlig utviklingsarbeid med vekt på læring, kompetanse og danning, både for den enkelte og for kulturskolene som fellesskap. Det skal skje gjennom økt kompetanse og økt forståelse for Rammeplan for kulturskolen som redskap for utviklingsarbeidet.

 

Satsingen skal styrke kulturskoleeiers og -ledernes kompetanse og kapasitet til å drive utviklingsarbeid lokalt ved at de etablerer gode strukturer og arbeidsmåter i løpet av veiledningsperioden. Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til selv å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Utviklingsarbeidet skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden.

 

Mer veilederkompetanse og viktig støtteapparat

 

Første runde av denne veiledningstjenesten ga Norsk kulturskoleråd mange nyttige erfaringer og konstruktive tilbakemeldinger som gjør at kulturskolerådet nå mener det kan tilby en enda bedre veiledertjeneste. Veilederkorpset spisses i kvalitet: Det blir noen færre veiledere, men veiledernes kompetanse styrkes både hva gjelder teoretisk ballast og praktisk veiledererfaring.

 

Les også: Styrka veilederkorps klart til innsats

 

Norsk kulturskoleråds veilederkorps trekker fortsatt veksler på ei ekstern ressursgruppe, der hvert medlem besitter toppkompetanse innen veiledning og veiledningsopplæring. Ressursgruppa har to oppgaver: Utvikle veilederkorpsmedlemmenes kompetanse samt delta i prosessen med å utvikle veiledingsordningen.

 

Per nå består ressursteamet av Roy-Asle Andreassen (tidligere førstelektor ved Høgskulen i Volda), Inger-Anne Westby (førstelektor i fagdidaktikk ved Norges musikkhøgskole) og Gunnar Skaar (tidligere utdanningsdirektør i Vest-Agder).

 

Gratis veiledning over tre semester - for medlemskommuner

 

Veiledningen er gratis for kommuner som er medlemmer av Norsk kulturskoleråd. Kostnader i forbindelse med reise til erfaringsdelingssamlinger dekkes av den enkelte veisøkerkommune.

 

Veiledningen foregår over tre semester. I denne perioden deltar veileder i møter med kulturskoleeier, kulturskoleleder og ressurslærer gjennom hele perioden. Det legges opp til samlinger for erfaringsdeling mellom veisøkergrupper i løpet av perioden. En felles samling for alle veisøkerkommunene vil arrangeres som avslutning på veiledningsperioden.

 

Veiledningen starter med et avtale- og kontraktsmøte med veisøkerkommunene i løpet av januar 2019.

 

Krav: Rammeplanen må være vedtatt innen veiledningsstart

 

I utvelgelsen av veisøkere la Norsk kulturskoleråd til grunn at veisøker har et ønske om skolebasert utvikling av og kvalitetsarbeid i kulturskolen som skoleslag og kommunal ressurs.

 

Det er en forutsetning at kommunen har vedtatt rammeplanen som del av kommunens plandokument, eller har konkretisert en tidsplan for dette.

 

Viktige datoer

 

 • Januar 2019: Avtale- og kontraktsmøte med de utvalgte veisøkerkommunene.
 • Januar 2019juni 2020: Veiledningen gjennomføres i denne perioden.

Les flere nyheter!