Oppstart for veiledning i kulturskoleutvikling

img_1086.JPG
KORPSET BEREDT: I dag samles representanter fra 51 kommuner på Gardermoen, for å få rammeplanassistanse fra Norsk kulturskoleråds veilederkorps.
15.09.2016 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Oppstart for veiledning i kulturskoleutvikling

GARDERMOEN: I dag samles representanter fra 51 kommuner på Gardermoen, for å starte et toårig løp for å få den nye rammeplanen for kulturskolen implementert og institusjonalisert. På Gardermoen tas kommunenes utsendte godt imot av Norsk kulturskoleråds veilederkorps.

 

Over 90 kommuner meldte i vår sin interesse for å få slik veilederkorpshjelp. Over halvparten av disse får altså veiledningshjelp allerede denne høsten. De øvrige veiledningssøkende skal etter planen få tilsvarende hjelp så snart det er mulig, i beste fall med oppstart høsten 2017.

 

 

– Den store interessen for å få veiledning av oss ser vi som et uttrykk både for behov og for tillit til hva vi kan levere, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

 

De 51 kommunene som får veilederhjelp i første runde:

 • Akershus: Oppegård, Sørum, Ås

 • Aust-Agder: Bygland, Evje og Hornnes

 • Buskerud: Gol, Hemsedal, Hol, Kongsberg, Nes, Ål

 • Finnmark: Alta, Sør-Varanger

 • Hedmark: Grue, Trysil

 • Hordaland: Askøy, Bømlo, Etne, Kvinnherad, Stord, Sveio

 • Møre og Romsdal: Hareid, Sula, Surnadal, Rindal, Halsa

 • Nord-Trøndelag: Namsos, Steinkjer, Vikna

 • Nordland: Sortland, Vestvågøy

 • Oppland: Skjåk, Vågå, Øystre Slidre

 • Rogaland: Karmøy

 • Sogn og Fjordane: Flora, Førde, Naustdal, Hyllestad, Fjaler, Høyanger

 • Sør-Trøndelag: Malvik, Melhus

 • Telemark: Vinje

 • Troms: Harstad, Tromsø, Lenvik

 • Vest-Agder: Søgne

 • Vestfold: Svelvik

 • Østfold: Askim, Fredrikstad

En del av disse kommunene har søkt om plass i fellesskap. Noen fordi de driver interkommunale kulturskoler sammen, andre fordi de utgjør en region som finner det naturlig å få hjelp samlet.

 

På Gardermoen i dag treffes kommunenes «veisøkere» Norsk kulturskoleråds veiledere for første gang, både i plenum og i mindre grupper. Alle ansatte i Norsk kulturskoleråd har gjennom de to siste årene vært med på å bygge egen og kollektiv kompetanse for å kunne gi kvalifisert veilederhjelp hva gjelder rammeplanimplementering.

 

I tillegg til kulturskolerådets 28 ansatte har en knyttet til seg ytterligere ekspertise i form av en ekstern ressursgruppe fra UH-sektoren, bestående av Roy Arne Andreassen, Halvor Bjørnsrud, Gunnar Skaar og Inger-Anne Westby.

 

Veiledningstjenesten som tilbys er bygd på mal brukt av Utdanningsdirektoratets veilederkorps for bedring av læreprosessene i skolen.

 

Mål

 

Målsettingen med ordningen er å

 • gi veiledning til kulturskoleeiere og kulturskoler i arbeidet med innføring av ny rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning»

 • gjøre kulturskoleeiere og kulturskoler bedre i stand til selv å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, for eksempel avdekket gjennom kvalitetsindikatorer som PULS for kulturskole eller andre undersøkelser (brukerundersøkelser, kartlegging, forskning m.m.)

Bakgrunn

 

Norsk kulturskoleråds landsmøte 2012 bestilte en ny rammeplan for kulturskolen. Rammeplanen – som nå foreligger i digital versjon – inneholder fire kapitler:

 

 • 1) Kulturskolens samfunnsoppdrag

 • 2) Prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet

 • 3) Fagplanene

 • 4) Mal for kvalitetssikringssystem

Et utvalg av kommuner i alle fylker var i 2015-2016 med på en høring/«gjøringsprosess» i forbindelse med fagplanarbeidet. Norsk kulturskoleråd tilbød så disse kommunene et fortsatt samarbeid gjennom veilederkorpset. Samtidig ønsker kulturskolerådet å tilby veiledning til nye kommuner i forbindelse med implementeringen av ny rammeplan for kulturskolen.

 

Metodikk

 

Veilederkorpset hovedinnsats er knyttet til implementeringsfasen av rammeplanen «Mangfold og fordypning» og følger kommunene inn i en operasjonaliseringsfase gjennom kommunebesøk og samlinger. Det forutsettes et oppfølgingsarbeid mellom samlingene både politisk, faglig og administrativt i egen kommune.

Les flere nyheter!