Konferanse om musikklokaler

img_1082.PNG
KONFERANSE I KIMEN: 22. september arrangeres en konferanse om kvaliteten på musikklokaler i Kimen kulturhus på Stjørdal. (Foto: Stjørdal kommune)
02.09.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Konferanse om musikklokaler

STJØRDAL: Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund inviterer også i år til dagskonferanse om lokaler til musikkformål. En konferanse som også bør interessere mange kulturskoleledere.

 

Målgruppa for konferansen er ledere, beslutningstakere og tilretteleggere i kommuner, fylkeskommuner, institusjoner og organisasjoner. Konferansen er i år lagt til Stjørdal i Nord-Trøndelag, til Kimen kulturhus, der en også skal måle akustikkvaliteten i de nye lokalene til Stjørdal kulturskole.

 

Dagskonferansen arrangerer torsdag 22. september. Påmeldingsfrist: 8. september.

 

Program, påmeldingsskjema m.m. finner du her

 

Som forskjellige idrettsgrener trenger differensierte arenaer, har forskjellige musikksjangre varierte behov til lokalets størrelse, utforming og akustiske egenskaper. I 2014 fikk Norge verdens første nasjonale standard for akustikk i musikklokaler, «NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse». Systematisk informasjon om og implementering av disse «kjørereglene» vises igjen i mange kommunale plandokumenter og prosjekter, men fremdeles er det langt igjen.

 

Rom for spilleglede er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds felles satsing for å gi det frivillige musikklivet, kulturskolene og øvrige musikkaktiviteter egnede lokaler til øving og framføring.

 

Mer enn 500 akustikkmålinger og analyser viser at bare 15 - 20 prosent av de undersøkte lokalene som ukentlig brukes av musikklivet, er egnet til aktivitetene som utøves i lokalene. Så derfor reiser konferansearrangørene følgende spørsmål på konferansen – og håper de skal besvares på godt vis gjennom konferansens program:

 

• Hvordan bør kommunene - som eier de aller fleste lokalene - arbeide for å gi det lokale musikklivet egnede lokaler?

• Hvilke hjelperessurser er tilgjengelig i arbeidet for bedre musikklokaler?

• Hvordan får vi etterslepet på 80-85 prosent inn på den politiske dagsorden?

 

 

 

Les flere nyheter!