Felles kultursatsing til kulturskolenes beste

img_1088.JPG
STYRINGSGRUPPE: Fra venstre: Erling Lien Barlindhaug (KS Utdanning), Annikken Kjær Haraldsen (KS Nord-Trøndelag), Merete Wilhelmsen (Norsk kulturskoleråd), Åse Vigdis Festervoll (Norsk kulturforum), Bjørn Skjelstad (Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag) og Ann Evy Duun (prosjektleder/rådgiver).
22.09.2016 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Felles kultursatsing til kulturskolenes beste

TRONDHEIM: Styringsgruppemøtet for felles kulturprosjekt i regi av KS og Norsk kulturskoleråd har markert starten på prosjektet som skal bidra til å sette kulturskolene, og kulturfeltet generelt, inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon.

 

Prosjektet skal også bidra til bevisstgjøring av kultur som interessepolitisk område i KS, regionalt og nasjonalt.

 

Ann Evy Duun startet 1. september som rådgiver/prosjektleder for felles kultursatsing i KS og Norsk kulturskoleråd. KS og Norsk kulturskoleråd er to organisasjoner med samme eier – norske kommuner - og det er behov for å skape en tettere samhandling mellom KS og Kulturskolerådet. Gjennom en slik samhandling styrkes kompetansen i KS, kulturskolerådet og kommunene.

 

Stillingen er en toårig prosjektstilling, med mulighet for forlengelse. Avdeling for Utdanning i KS har arbeidsgiveransvaret, men i en del av stillingen skal Duun arbeide som rådgiver for Norsk kulturskoleråd med ansvar for Nord-Trøndelag. Det er opprettet ei styringsgruppe med representanter fra KS og Norsk kulturskoleråd. Norsk Kulturforum er samarbeidsorganisasjon, og deltar som observatør i styringsgruppa.

 

Kontorstedet for stillingen er på Steinkjer, ved KS Nord-Trøndelag sitt kontor på Fylkets hus.

 

Etter endt prosjektperiode er målene at

  • kommunalt og fylkeskommunalt eierskap innen kulturfeltet er tydeliggjort i kommunale og fylkeskommunale plan- og strategidokumenter.

  • kulturlivet i kommuner og fylkeskommuner er en tydelig premissleverandør på arenaer hvor nasjonal kulturpolitikk utvikles.

  • kommunenes og fylkeskommunenes behov på kulturområdet er tydeliggjort i KS og Kulturskolerådet sitt interessepolitiske arbeid.

  • kulturfagenes egenart er satt på dagsorden i utviklingen av kommunenes og fylkeskommunenes helhetlige tjenesteproduksjon

 

Styringsgruppa for Felles kultursatsing; fra venstre: Erling Lien Barlindhaug (KS Utdanning), Annikken Kjær Haraldsen (KS Nord-Trøndelag), Merete Wilhelmsen (Norsk kulturskoleråd), Åse Vigdis Festervoll (Norsk kulturforum), Bjørn Skjelstad (Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag) og Ann Evy Duun (Prosjektleder/Rådgiver)

 

Les flere nyheter!