Rammeplanen ferdig – tilgjengelig på nett

img_1085.png
NEDLASTBAR PLAN: Den nye rammeplanen for kulturskolen kan nå leses og lastes ned på kulturskoleradet.no. Om to uker foreligger den også som trykt hefte.
13.09.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Rammeplanen ferdig – tilgjengelig på nett

TRONDHEIM: Da har kulturskolen i Norge fått sin nye rammeplan. Nettopp godkjent av Norsk kulturskoleråds sentralstyre, og nå les- og nedlastbar på kulturskoleradet.no.

 

Her kan du lese og laste ned «Mangfold og fordypning», rammeplan for kulturskolen

 

Planen går dessuten i trykken innen kort tid, og vil være klar for distribusjon i månedsskiftet september/oktober.

 

Rammeplanen i hefteform vil bli distribuert kostnadsfritt til Norsk kulturskoleråds 419 medlemskommuner. Tre eksemplarer til hver – som adresseres til kulturskolelederne, og med intensjon om at kommunens ordfører og en sentral kommunalsjef skal få hvert sitt eksemplar.

 

Kulturskoler som ønsker å bestille rammeplanen i trykt versjon til ansatte – og alle andre som vil ha planen i hefteform – kan allerede nå bestille den på kulturskoleradet.no. Rabatt gis ved bestilling av ti eksemplarer, og rabatten blir bedre ved henholdsvis 15 og 20 eksemplarer.

 

Rammeplanen for kulturskolen kan du bestille på kulturskoleradet.no

 

Rammeplanutvalget forfattet to kapitler

 

Den nye rammeplanen er utarbeidet på bestilling av Norsk kulturskoleråds landsmøte 2012. De to første kapitlene ble forfattet av Rammeplanutvalget, ledet av Eirik Birkeland, og behandlet og godkjent på Norsk kulturskoleråds landsmøte 2014.

 

Rammeplanen «Mangfold og fordypning» bygger på Norsk kulturskoleråds «Strategi

2020» og på rammeplanen fra 2003 – «På vei til mangfold». Planen legger også til grunn Kunnskapsløftet fra 2006, kulturløftene fra 2005 og 2009, «Kulturskolen - utviklingen av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre» (2010), «Kulturutredningen 2014» og Meld. St. 20 (2012–2013), «På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen».

 

Omfattende og krevende oppgave

 

Siden høsten 2014 da Norsk kulturskoleråds administrasjon – godt hjulpet av nøye utvalgt ekspertise fra kulturskolesektoren, kulturorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner o.l. – arbeidet med å fullføre rammeplanen.

 

Fagsjef Åste Selnæs Domaas ledet det omfattende arbeidet med kapittel tre, det såkalte fagplankapitlet. Wenche Waagen, førstelektor ved Institutt for musikk ved NTNU, har vært særdeles sentral i arbeidet med dette kapitlet. Både som forfatter av innledningen og hovedansvarlig for struktur, harmonisering og språklig utforming av de fem fagplanene. Waagen var for øvrig også med i Rammeplanutvalget, og den som førte de to første kapitlene i pennen, en jobb gjort i tospann med Inger-Anne Westby, førstelektor i fagdidaktikk ved Norges musikkhøgskole.

 

Arbeidet med tredje kapitlet har dessuten involvert et stort antall fagpersoner fra mange ulike fagmiljøer. I tillegg har kapitlet vært ute på høring, og hele kulturskole-Norge og andre gode medspillere til kulturskolen har derigjennom bidratt med gode innspill.

 

Et kortfattet fjerde kapittel – Mal for kvalitetssikringssystem – er også inkludert i planen.

 

Viktig språkvask - godt illustrert

 

For å få et enhetlig språk i samtlige kapitler har en valgt å benyttet språkvask-ekspertise. Denne jobben er utført av Torlaug Løkensgard Hoel, professor ved NTNU. Videre er planen illustrert med kulturskolerelaterte foto, blant annet en rekke nye bilder fotografert av Thor Nielsen samt brukte og ubrukte bilder fra Norsk kulturskoleråds eget fotoarkiv.

 

På kulturskoleradet.no vil det i oktober bli lansert en ny og mye mer omfattende seksjon for rammeplanen. Der vil du finne mye relevant og nyttig stoff som har med rammeplanen og rammeplanarbeid å gjøre.

 

Planen er at den nye rammeplanen om ikke lenge skal komme i digital versjon også på nynorsk, samisk og engelsk.

 

 

Les flere nyheter!