Dramas blir ny

img_1084.png
SKAL BLI BEDRE: Teatermanusbasen Dramas skal bli ny og bedre - og Norsk kulturskoleråd og kulturskolepedagoger hjelper til.
12.09.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Dramas blir ny

OSLO: Teatermanustjenesten Dramas skal i løpet av 2016/2017 gjennomgå en digital fornyelse og tjenestene til deg som bruker Dramas skal videreutvikles. Norsk kulturskoleråd og kulturskolepedagoger bidrar med viktig innsats.

 

Norsk kulturskoleråd er med i ei referansegruppe som gjennom sin kompetanse skal gi viktige innspill til hvordan Dramas kan bli en enda bedre tjeneste i framtida. I tillegg kan alle kulturskolepedagoger si sin mening gjennom en undersøkelse som allerede er tilgjenglig på nett.

 

Undersøkelsen om Dramas finner du her

 

Dramas – del av Teateralliansen

 

Etter avviklingen av Norsk Teaterråd i 2015, ble Dramas en del av virksomheten i Teateralliansen. Etter overtakelsen besluttet Teateralliansen å igangsette et omfattende utviklingsprosjekt i Dramas. Marit Gabler ble ansatt i full stilling som prosjektleder i april 2016.

 

– For å legge til rette for forsvarlig drift av Dramas i fremtiden er det avgjørende å gjennomgå manusdatabasen juridisk, fornye nettside og manusdatabase og inngå samarbeidsavtaler med organisasjoner som blant annet Dramatikerforbundet. Dessuten registrerer vi at behovet for informasjon om rettigheter og Dramas er stort i amatørteaterfeltet, sier Eli Ulvestad i Teateralliansen om bakgrunnen for prosjektet.

 

Hun understreker at Dramas per i dag har en utdatert teknisk løsning, samtidig som saksbehandlingen er omfattende. Målet med prosjektet er derfor å implementere nye digitale løsninger som forenkler driften. I løpet av prosjektperioden vil det også avtegne seg et klarere bilde av fremtidig bemanningsbehov og organisering.

 

Ny nettside og manusdatabase

 

Prosjektet pågår fram til november 2017, men nye digitale løsninger for manusdatabase og nettside skal implementeres allerede i mars 2017. Prosjektleder Marit Gabler har lang erfaring med prosjekt fra ulike kulturorganisasjoner og har tidligere jobbet med implementering av digitale løsninger. Hun syns det er svært interessant å jobbe med utviklingsprosjektet i Dramas.

 

– Dramas besitter en unik manussamling med nærmere 3.000 titler og er den eneste serviceorganisasjonen for amatørteatre som tilbyr utlån av manus og rettighetsklarering. Det å få være med og finne nye digitale løsninger og videreutvikle tjenestene Dramas leverer, er utrolig spennende, sier Marit Gabler.

 

Imidlertid er Gabler ikke alene om arbeidet med prosjektet. Med seg på laget har hun en referansegruppe bestående av representanter fra Norsk kulturskoleråd, Scenefolk, Frilynt Norge, Teateralliansen og Akershus Amatørteaterråd. Referansegruppen bidrar med kompetanse og innspill til prosjektet.

 

Bedre tjenester til brukerne av Dramas

 

Prosjektet består ikke bare av digital utvikling. Juridisk gjennomgang av manusdatabasen, informasjonsarbeid og inngåelse av samarbeidsavtaler er også en del av prosjektmålene. Sentralt i utviklingsprosjektet står brukerne av Dramas.

 

– Det viktigste for Dramas er brukerne og hvilke behov de har i forhold til de tjenestene som formidles. Derfor har vi valgt å gjennomføre en større kvalitativ brukerundersøkelse, i tillegg til en mindre undersøkelse på nett som er åpen for alle, forklarer prosjektlederen, og oppfordrer alle som har meninger om Dramas til å svare på undersøkelsen via nettsiden. Resultatene vil brukes i prosjektarbeidet.

 

Fakta om prosjektet

  • Prosjektet - populært kalt «Nye Dramas» - er finansiert av Teateralliansen med støtte fra Kulturdepartementet.
  • Prosjektleder er Marit Gabler, prosjekteier er Teateralliansen. Prosjektperioden er april 2016 – november 2017.
  • Noen av prosjektmålene er: Kartlegge løsninger for database, nettside og nytt saksbehandlingssystem for Dramas, implementere utvalgte løsninger i Dramas, juridisk gjennomgang av manusdatabasen i forhold til rettigheter utlån og fremføring, samt ulike informasjons og opplysningstiltak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/mediaservice/review/183622777/29a1f1f69a

Les flere nyheter!