Søker om økt statsstøtte - for å hjelpe kommuner med kulturskoleutvikling

BEHØVER ØKT STATSSTØTTE: Norsk kulturskoleråd ønsker økt statsstøtte blant annet for allerede neste år å hjelpe enda flere kommuner i å implementere den nye rammeplanen for kulturskolen.
BEHØVER ØKT STATSSTØTTE: Norsk kulturskoleråd ønsker økt statsstøtte blant annet for allerede neste år å hjelpe enda flere kommuner i å implementere den nye rammeplanen for kulturskolen.
27.09.2016 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Søker om økt statsstøtte - for å hjelpe kommuner med kulturskoleutvikling

TRONDHEIM: Kulturskoleeierne – altså kommunene – behøver mer bistand av beste kvalitet, for at kulturskolen som skoleslag skal få et nødvendig løft. Norsk kulturskoleråd er parat til å gjøre den nødvendige jobben, og håper på økt statsstøtte i 2017 for at oppdraget skal kunne løses maksimalt godt.

 

I den foreløpige (den endelige leveres innen 1. desember, red.anm.) søknaden om statsstøtte for 2017, søker Norsk kulturskoleråd om 30,5 millioner kroner for å drive kulturskoleutviklingsarbeid. For inneværende år fikk kulturskolerådet 22 millioner kroner i støtte fra staten.

 

Viktig planimplementering – viktig veiledning

 

Norsk kulturskoleråd mener implementering av den nye rammeplanen for kulturskolen er et særdeles viktig grep for å øke og sikre kvaliteten på undervisningstilbudet som gis ved kulturskolene. Og det er i forbindelse med implementering av denne planen – som Norsk kulturskoleråd har hatt hovedansvaret for fra idé til ferdig produkt – at kulturskolerådet ser at organisasjonen har en viktig rolle å spille, gjennom planrelatert veiledning overfor kommunene.

 

Kulturskolerådet er allerede i gang med en ambisiøs veiledningsoffensiv i så måte. Blant nærmere 100 kommuner som har meldt sin interesse for veiledningstjenester fra Norsk kulturskoleråd, er drøyt 50 utvalgt til å få veiledning fra kulturskolerådets veiledningskorps i to år framover. Norsk kulturskoleråd ønsker å komme raskt på banen med veiledning til enda flere kommuner, og i så måte er en økning i statsstøtten svært viktig.

 

- Kulturskolerådets veilederkorps tilbyr veiledning som støtte til kulturskoleeieres og kulturskolelederes arbeid for å styrke kvalitetsutviklingsarbeidet i skolen. Veiledningen har et spesielt fokus på skoleeier og skolene som lærende organisasjoner. Dette handler mye om skolebasert kunnskapsutvikling, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd. - Det er vanskelig å få justert politikken rett, men innimellom er det mye vanskeligere å få justert praksis riktig.

 

I statsstøttesøknaden kan du lese mer om hvorfor Norsk kulturskoleråd søker om 30 millioner kroner i statsstøtte for 2017, også om hvilke andre kulturskoleutviklende satsinger midlene er tenkt brukt til.

Les flere nyheter!