Skandinavisk webinar om kulturskolen som inkluderende kraft

2019 KIL-film2 26.11.png
INKLUDERENDE KRAFT: Kulturskolen kan utgjøre en forskjell når det gjelder inkludering i et lokalsamfunn, og det blir tema på webinaret 20. oktober. (Foto fra arbeid i KIL-prosjektet)
11.10.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Skandinavisk webinar om kulturskolen som inkluderende kraft

TØNSBERG: Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet er tema, når Norsk kulturskoleråd 20. oktober er vertskap for et webinar for et skandinavisk publikum. Kulturskolerådet står sammen med sine skandinaviske søsterorganisasjoner bak utviklingsprosjektet med samme navn som webinartemaet.

 

Webinaret arrangeres tirsdag 20. oktober kl. 12.00–13.30 og er gratis å delta på, men alle som ønsker å delta, må melde seg på.

 

Påmelding gjør du her på kulturskoleradet.no

 

Målgruppa for webinaret er policymakere, administratorer, politikere og embetspersoner kommunalt, regionalt, nasjonalt eller nordisk, som ser – eller ønsker å se – potensialet i kulturskolen som inkluderende kraft.

 

Målet for webinaret er å dele erfaringer og innsikter som er oppnådd gjennom KIL-prosjektet samt formidle og diskutere prinsipper og anbefalinger fra kulturskolemanifestet slik at kulturskoler og policymakere kan samarbeide om å legge bedre til rette for inkludering.

 

Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) var et utviklingsprosjekt støttet av blant annet Nordisk ministerråd gjennom prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden og Norsk kulturskoleråd, der kulturskolekommuner fra Norge, Sverige og Danmark arbeidet for at kulturskolene skulle bli mer inkluderende, og for at det inkluderende potensialet i kunst og kultur-opplæring skulle kunne utnyttes bedre.

 

Fortsettelse og utvidelse kan komme

 

De ti kommunene arbeidet både i egen kommune samt med hverandre og «kritiske venner» og cirka 25 forskere fra universitet og høyskoler. Prosjektet er nylig avsluttet, og det skal omsøkes en fase to samt en utvidelse.

 

Mer informasjon om KIL-prosjektet på kulturskoleradet.no her

 

Kulturskolemanifestet grunnlag for webinar

 

Ut fra kulturskolenes erfaringer med dette arbeidet, og gjennom prosessene i KIL, ble Kulturskolemanifestet skapt. Her står det i klar tekst hva kulturskolene skal være for alle barn og unge. Det utledes prinsipper og verdier og det gis anbefalinger på lokalt, nasjonalt og nordisk nivå. Det er dette dokumentet som danner grunnlaget for webinaret det her inviteres til. Kulturskolemanifestet fins nedlastbart på kulturskoleradet.no - og fins innen kort tid både på norsk, svensk, dansk og engelsk.

 

Bidragsytere fra KIL-prosjektet

 

På webinaret legges det opp til et interaktivt program, der kulturskolemanifestet blir presentert, og erfaringer med KIL-prosessen blir delt av sentrale prosjektdeltakere. Et panel med flere utvalgte og relevante personer vil drøfte spørsmål og innspill fra webinardeltakerne underveis. Panelet ledes av Niels Righolt.

 

KIL-deltakerne Pål Jentoft Johnsen fra Tromsø  og Sylvia Carlsdotter fra Simrishamn har sagt ja til å fortelle hva KIL har betydd for deres arbeid med inkludering lokalt. Videre vil andre KIL-deltakerene delta i panelet. Dette er Sven Olof Juvas fra Hallstahammar, Endre Lindstøl fra Larvik, Elin Danielsen fra Tromsø og Lars Ole Vestergaard fra Aarhus.

Les flere nyheter!