Ledelse av prosesser: LAP 2 for hele landet i 2022-2023

27.09.2020 Egil Hofsli (tekst) Merete Wilhelmsen (foto)
Del på:

Ledelse av prosesser: LAP 2 for hele landet i 2022-2023

TRONDHEIM: Studietilbudet Ledelse av prosesser har siden 2016 blitt tilbudt stadig flere av dagens og mulige framtidige ledere ved kommunale kulturskoler. Tilbudet har blitt gitt fylkes-/regionvis. Nå planlegges et nasjonalt "oppsamlingsheat" for Ledelse av prosesser 2 i skoleåret 20222023, og da med samlinger på Gardermoen.

 

LAP er et studium på mastergradsnivå, og kulturskoleversjonen av studiet er et resultat av samarbeidet Norsk kulturskoleråd og Høgskolen i Innlandet har formalisert i en rammeavtale.

 

Ledelse av prosesser (LAP) har to trinn  LAP 1 og LAP 2  som hvert gir 30 studiepoeng. Trinnene kan tas hver for seg, eller sammenhengende. En kan også gjennomføre studiet som et program uten å ta eksamen.

 

For tida er det et LAP 1-studium i gang i Troms og Finnmark (med Alta som studiesamlingssted). I høst er det også oppstart for LAP 1 og LAP 2 i Trøndelag, og i januar blir det oppstart for LAP 1 i Vestland. Deretter er planen å tilby LAP 1 i Innlandet og Nordland i 2021-2022.

 

Fra flere hold kommet det forespørsler til Norsk kulturskoleråd, om det er planer om å tilby LAP 2 i flere fylker og regioner der LAP 1 er gjennomført eller skal gjennomføres. For å dekke behovet flere har for å ta LAP 2 vil det derfor bli et "nasjonalt" LAP 2-tilbud skoleåret 20222023, når alle fylker og regioner skal ha fått et LAP 1-tilbud. Dette studietilbudet kan da alle som har tatt LAP 1 søke på, uansett hvor i landet de bor.

 

Brosjyre om Ledelse av prosesser (pdf-fil)

 

Seks samlinger

 

Både LAP 1 og LAP 2 er samlingsbaserte studier, med totalt 13 samlingsdøgn fordelt på seks samlinger i løpet av studieåret. Dette vil også være tilfelle for det "nasjonale" LAP 2-tilbudet på Gardermoen i 20222023.

 

Kvalifikasjonskrav for eksamen er treårig høyere utdanning (180 studiepoeng). Søkere med to års høyere utdanning og minst fem års arbeidserfaring kan vurderes individuelt.

 

Mulig bro til erfaringsbasert master

 

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) er Senter for livslang læring kulturskolerådets samarbeidspartner.

 

Les også nyhetssak fra januar 2019: Inngår avtale for å gi kulturskoleledere kompetanseutvikling

 

Norsk kulturskoleråd ønsker etter hvert å utvikle dette studietilbudet slik at det kan skape en bro til en erfaringsbasert master. Det er avklart med høgskolens fagmiljø knytta til studiet master i offentlig ledelse og styring (MPA), at høgskolen er interessert i å samarbeide med Norsk kulturskoleråd og Lederskap om å se på mulighetene om å realisere ambisjonen om å skape en slik bro og hva som kreves for å få det til.

 

Les også: Nyhetssak fra 2017  om kulturlederopplæringen i Møre og Romsdal

Les flere nyheter!