Koordinert kulturarbeid: Nå spørres ungdommen om hva de synes mangler

25.09.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Koordinert kulturarbeid: Nå spørres ungdommen om hva de synes mangler

SUNNDALSØRA: Tore Pedersen fra Sunndal gjorde suksess i TV 2-konkurransen Idol. Han takker både kulturskolen, UKM og ungdomsklubben i kommunen for at han har lyktes så bra som musiker og artist. Nå håper Tore, sammen med Norsk kulturskoleråd, UKM og Ungdom og Fritid, at ungdommer i fem utvalgte kommuner skal fortelle dem hva mer de ønsker seg av kulturtilbud i egen kommune.

 

Fem kommuner er med i prosjektet Koordinert kulturarbeid (som opprinnelig het Koordinert kommunalt kulturarbeid, red.anm.). De fem er Arendal (Agder), Kongsberg (Viken), Melhus (Trøndelag), Sola (Rogaland) og Sunndal (Møre og Romsdal).

 

Tore håper derfor ungdom i kommunene Arendal, Kongsberg, Melhus, Sola og Sunndal vil svare på de ti spørsmålene du finner her

 

Se også Tores appell i denne YouTube-videoen

 

Gjennom prosjektet Koordinert kulturarbeid vil Norsk kulturskoleråd, Ungdom og Fritid og UKM Norge styrke ungdommens kulturelle grunnmur i kommunen. 

 

Flere tiltak er planlagt i dette toårige pilotprosjektet, som preges av en høy grad av ungdomsmedvirkning. Ett av tiltakene er altså denne spørreundersøkelsen. Ungdomsmedvirkning er svært viktig i hele prosjektet, og derfor er det helt naturlig for de prosjektinvolverte organisasjonene å la ungdom medvirke når en skal kartlegge ungdoms behov for kultur- og fritidstilbud der de bor og lever.

 

– Det er gjennomført flere spørreundersøkelser om ungdom og kultur de senere årene, noe som gir oss verdifull kunnskap. Barn og unges stemmer (BUSK)-undersøkelsen og -rapporten gir oss beskrivelser av mange tiltak om barn og unge selv ønsker for å styrke dagens kunst- og kulturtilbud. Med denne nye undersøkelsen håper vi å få vite mer om hullene og manglene i dagens kommunale kulturtilbud for ungdom, noe som vil være nyttig videre i dette prosjektet. På slutten av prosjektperioden (høsten 2021, red.anm.) vil vi gjennomføre en ny spørreundersøkelse, for å se hva prosjektet har medført noen endringer, sier Fabiola Charry (bildet), rådgiver i Norsk kulturskoleråd og nasjonale prosjektleder for Koordinert kulturarbeid.

 

Les også: Pilotprosjekt med stor ungdomsmedvirkning

 

Dette er initiativtakerne
Ungdom og Fritid (UOF) er en barne- og ungdomsorganisasjon for brukere og ansatte i fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser. Disse fritidstilbudene kjennetegnes av at ungdom utvikler og skaper kulturuttrykk på egne premisser, og her fins alle kunstformer, aktiviteter og kulturuttrykk, og ungdomsmedvirkningen er stor.
Norsk kulturskoleråd er en interesse- og medlemsorganisasjon for kommunene som kulturskoleeiere. Opplæringsloven pålegger alle kommuner i Norge å ha musikk– og kulturskoletilbud. Som lokalt ressurssenter skal kulturskolen også medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse i lokalsamfunnet gjennom samarbeid med skole og kultur.
UKM (Ung Kultur Møtes) er et landsdekkende tilbud til ungdom under 20 år, forankret i kommunene og koordinert av UKM Norge. UKM er en møteplass som omfatter alle kulturuttrykk, hvor egenaktivitet og mestring står i fokus, og hvor ungdom selv er aktive i alle prosesser.


 

 

 

Les flere nyheter!