Veileder om smittevern for kulturskolen: Oppdatert – fjerde versjon er klar

11.09.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Veileder om smittevern for kulturskolen: Oppdatert – fjerde versjon er klar

TRONDHEIM: Det har kommet nye retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet når det gjelder når barn, foresatte og voksne ikke skal møte i barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole. I tråd med dette oppdaterer Norsk kulturskoleråd Veileder om smittevern for kulturskolen.

 

Ved inngangen til nytt skoleår med sesonginfluensa og luftveisinfeksjoner som hører med til årstida, mener altså FHI og Udir at det er behov for justerte retningslinjer for oppmøte i barnehage og på skoler. Kulturskolen favner alle disse aldersgruppene, og det er tidligere vektlagt at kulturskolens veileder skal ligge tett opptil disse veilederne siden det er de samme barn og unge de gjelder for selv om de er elever i kulturskolen.

 

Her finner du Veileder om smittevern for kulturskolen på kulturskoleradet.no

 

Det er viktig at det ikke er ulike sett av retningslinjer og forventninger når elever og foresatte deltar på kulturskolen i forhold til barnehage og skole. På dette grunnlag anbefaler Norsk kulturskoleråd at de oppdaterte retningslinjene som nå har kommet fra Udir, datert 7. september 2020, også følges i kulturskolen, i henhold til elevenes alder ut fra de tre veilederne for barnehage, barneskole og ungdomsskole/videregående skole.

 

Endring i Kapittel 5.1 Syke personer skal ikke være på kulturskolen

 

Derfor er veilederen i Underkapittel 5.1 Syke personer skal ikke være på kulturskolen, oppdatert med tre lenker til udir.no. Disse viser alltid vei til de siste oppdateringer for henholdsvis Veileder om smittevern i barnehager, Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn og Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole.

 

Her er lenke som du også vil finne i veilederens Underkapittel 5.1: 

 

Nyttige flytskjema

 

Her gjengir vi tre flytskjema som fins i de ovenfornevnte veilederne, og som også kan være til hjelp for elever, foresatte og ansatte i kulturskolen.

 

Flytskjema fra Veileder om smittevern i barnehager

 

Flytskjema fra Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn

 

Flytskjema fra Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole

 

 

 

 

Les flere nyheter!