Ønsker styrket regional samhandling til beste for unge musikere

2020 Fordypning 1.10.jpg
BEDRE FORDYPNINGSTILBUD: Norsk kulturskoleråd ønsker å bidra til at flere unge musikere over hele landet skal få bedre fordypningstilbud. (Foto: Soundtrap/Unsplash)
27.09.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ønsker styrket regional samhandling til beste for unge musikere

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd tar nå et initiativ for å få til et best mulig fordypningstilbud for unge musikere i fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag.

 

En invitasjon om å delta på et nettmøte 30. oktober er nå sendt ut til ressurspersoner som jobber med opplæring/utdanning innen utøvende musikk i de to fylkene. Disse mener Norsk kulturskoleråd blant annet er å finne ved de videregående skolenes musikklinjer, på universitet og høgskoler, i kulturskoler og korps, i Norges Musikkorps Forbunds lokalavdelinger og Norsk kulturskoleråds fylkesavdelinger.

 

Det inviteres til et totimers nettmøte fredag 30. oktober kl. 9.00–11.00, og fra Norsk kulturskoleråds side er det rådgiverne Rut Jorunn Rønning, Hege Ivangen Hagedal og Ingolf Dragset som er involvert på arrangørsida. Rønning er koordineringsansvarlig for prosessen å få til regional samhandling om fordypning, mens Ivangen Hagedal og Dragset har ansvar for fylkesavdelingene i henholdsvis Trøndelag og Møre og Romsdal.

 

Fra Norsk kulturskoleråds side er følgende utgangspunktet for en samhandling mellom aktørene som inviteres til møtet:   

 

Mål med arbeidet med rammeplanens fordypningsprogram: Gjennom utviklings- og veiledningsarbeid bidra til at alle kulturskoler alene, eller i samarbeid med andre kommuner, ivaretar behovet for tilpasset opplæring gjennom å tilby et fordypningstilbud slik det er skissert i Rammeplan for kulturskolen.

 

Overordna tanke for utviklingsprosess med varighet tre år: Ta utgangspunkt i pågående arbeid med fordypningsprogram rettet mot musikk, videre initiere og bidra til utvikling av regionale samarbeidskonstellasjoner, som senere tenkes som en overførbar modell for andre kunstfag i arbeidet med rammeplanens fordypningsprogram.

 

– Vi ser frem til videre dialog og samhandling med alle inviterte som fatter interesse for dette. Om dere vi inviterer, vet om andre dere tenker bør inviteres til møtet, så send oss en beskjed, sier Rut Jorunn Rønning, som også ønsker innspill fra de inviterte ressurspersonene før møtet:

 

- I forkant av møtet ønsker vi å få innspill fra alle som kan tenke seg å delta på møtet, slik at vi har en god base for arbeidet med samhandling om fordypningstilbud i musikk i Møre og Romsdal og Trøndelag, sier Rut Jorunn Rønning. Norsk kulturskoleråd ønsker derfor at interesserte (anonymt) svarer på noen spørsmål i forkant av nettmøtet. Svarene vil bli analysert, og analysen vil bli presentert på møtet.

 

Les også: Kulturskolerådet fokuserer regionale fordypningsprogram – først i Nord-Norge

Les flere nyheter!