Fremtidens kulturskole: Filmpremiere og oppstart av forpilot

09.09.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Fremtidens kulturskole: Filmpremiere og oppstart av forpilot

OSLO: Norsk kulturskoleråd og KS har begge fokus på kulturskolens framtidige rolle. De er opptatt av hvordan kulturskolens samfunnsaktørolle kan forsterkes og bli relevant for flest mulig av landets innbyggere. Denne uka er det oppstart for et forpilotprosjekt i regi av kulturskolerådet og KS  samt premiere for en animasjonsfilm der en forsøker å tydeliggjøre hva en leter etter og ønsker å bidra til å skape.

 

Intensjonen med filmen er både å informere om prosjektet Fremtidens kulturskole og det som kalles Kulturskole 3.0 – samt bidra til at flere motiveres og inspireres til å delta i arbeidet med å skape denne kulturskolen.

 

Filmen kan du se på Vimeo, og den fins i to utgaver:

Uten undertekst          Med undertekst

 

«Vi leter etter Fremtidens kulturskole! Kanskje vanskelig å finne noe vi ikke vet hvordan ser ut. Bli med – så prøver vi å finne noen kjennetegn.» Slik åpner den snaut tre minutter korte animasjonsfilmen, som forteller om alt kulturskolen har vært, er og kan bli, om Kulturskole 1.0, 2.0 og 3.0. Den nye 3.0-utgaven skal helst bli til ved at skolens eier – kommunen – inviterer forskjellige mennesker i ulike aldre og med ulike interesser, til å si noe om hvorfor vi har en kulturskole og hva den kan være i lokalsamfunnet. «Hvordan kan kulturskolen bidra til at kultur er en ressurs og verdi hele livet?» er et essensielt spørsmål som stilles i filmen.

 

Pilotarbeid

 

KS og Norsk kulturskoleråd starter nå et pilotarbeid for å konkretisere hvordan arbeidet med å utvikle de kommunale kulturskolene kan fortsette inn i fremtiden. Samarbeidsprosjektet Fremtidens kulturskole har pågått halvannet år.

 

– Etter møter med mange mennesker, roller og organisasjoner, sitter vi igjen med tanker og kjennetegn på en Kulturskole for fremtiden. Nå skal eiere, ledere, ansatte og andre interessenter i «kulturskolefeltet» se nærmere på utfordringer og muligheter i målbildene og veien frem, sier Torkel Øien, rådgiver i både Norsk kulturskoleråd og KS og sentral i dette prosjektet.

 

Denne uka er det første samling i det som kalles en «forpilot». Seks kommuner er involvert: Sunnfjord, Sunndal, Stord, Fredrikstad, Larvik og Porsgrunn. Alle deltar med sammensatte kommunegrupper, der minimumsbesetning er én representant for skoleeier, én kulturskoleleder, én annen kulturskoleansatt (pedagogisk medarbeider) og minst én deltaker fra en annen sektor i kommunen.

 

– Vi oppfordrer dessuten kommunene til politisk deltakelse. Oppfølging og prosessarbeid lokalt, som sikrer forankring og flere perspektiver inn i arbeidet, er en vesentlig del av kommunenes innsats. Et viktig mål for arbeidet er å skape et rammeverk for en pilot: «Kulturskole 3.0», som planlegges oppstart vår 2021, sier Torkel Øien.

 

To av spørsmålene det skal arbeides med i forpiloten er

  • hvordan kan vi benytte materialet vi har samlet så lang, sammen med kommunesektoren, for å lage gode spørsmål, prosesser og verktøy for egen utvikling?
  • hva slags arenaer og møteplasser trenger vi, for at kommuner og regioner sammen kan problematisere og diskutere hvordan de kan henge sammen i sitt arbeid for å nå felles mål og egne mål?

 

To sentrale dokument

 

De to notatene «Kulturskole for fremtiden, Kulturskole 3.0 – et tankesett!» og «Underveisrapport, en sammenfatning», danner utgangspunktet for arbeidet med å beskrive mulighetsrommet og ønskene for fremtidens kulturskole. De er skrevet på bakgrunn av arbeidet i prosjektet så langt.

 

– Utvikling av kulturskolene krever lokal skreddersøm, men allikevel er det et mål at vi skal kunne ha noen nasjonale kjennetegn på hva en kulturskole er  og kanskje også ikke er, sier rådgiver Torkel Øien.

 

Utvikler egen nettside

 

Norsk kulturskoleråd og KS har flere delprosjekter i gang under prosjektparaplyen Fremtidens kulturskole. En egen nettside er under oppbygging på nettstedet kulturskoleradet.no.

Les flere nyheter!