Nettmøte om Fremtidens kulturskole – kulturskole hele livet

200901_KS-NKS_MASTER_Kvadrat_Still003.jpg
23.09.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Nettmøte om Fremtidens kulturskole – kulturskole hele livet

TRONDHEIM: Prosjektet «Fremtidens kulturskole» – som KS og kulturskolerådet samarbeider om – har pågått i ett års tid. Nå inviterer Norsk kulturskoleråd og KS til nettmøtet Fremtidens kulturskole – kulturskole for livet.

 

Nettmøtet arrangeres 6. oktober, kl. 9.00–11.30, på nettjenesten Zoom.

Påmelding gjøres på kulturskoleradet.no her

 

Etter møter med mange mennesker, roller og organisasjoner, sitter Norsk kulturskoleråd og KS igjen med en underveisrapport og et notat om Kulturskole 3.0 – noen tanker om, og noen kjennetegn på en kulturskole for fremtiden.

 

Rådgiver Ole Jakob Nedrebø i Norsk kulturskoleråd sier det har vært en overveldende interesse for temaet. I begynnelsen av september ble det sendt ut en henvendelse til kulturskolene med forespørsel om de ønsket å utvikle tilbud for de som er utenfor målgruppa 9-20 år. Over 110 kommuner meldte sin interesse for å være med og bidra i dette viktige, framtidsretta arbeidet.

 

– En bredere tilnærming til målgrupper og aktiviteter er viktig for mange, sier Nedrebø, og forteller at denne delen av prosjektet ser blant annet nærmere på hvordan den enkelte kommune og den enkelte kulturskole kan utvikle kulturskolen i et livsløpsperspektiv – hva kan det bety å være et lokalt ressurssenter?

 

– Vi inviterer alle til å dele sine tanker rundt hvordan en arbeider med/ønsker å arbeide med livsløpsperspektivet – «kulturskole hele livet» – i egen kulturskole. De erfaringene som deles med oss vil være med og danne grunnlaget for den videre fremdriften i denne delen av prosjektet i «Fremtidens kulturskole», sier Ole Jakob Nedrebø.

 

Webinaret vil inneholde blant annet presentasjoner, dialog (også i mindre grupper) og filmframvisning.

 

Hele programmet for nettmøtet fins i dette dokumentet

Les flere nyheter!