Utdanningsdirektoratet synliggjør kulturskolen som del av utdanningsløpet

02.09.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Utdanningsdirektoratet synliggjør kulturskolen som del av utdanningsløpet

OSLO: På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet – og med assistanse fra Norsk kulturskoleråd  synliggjør nå Utdanningsdirektoratet kulturskolen som skoleslag. På nettstedet udir.no finner du nå mye informasjon om kulturskolen  også informasjon på flere språk  plassert under menypunktet Utdanningsløpet.

 

Her finner du kulturskolerelevant informasjon på udir.no

 

Det aktuelle oppdraget Utdanningsdirektoratet (Udir) mottok fra sitt departement, var henta fra regjeringsstrategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang – Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning». Oppdraget var å utarbeide og synliggjøre informasjon om kulturskolen samt utvikle informasjon om kulturskolen på flere språk – med foresatte som målgruppe.

 

 Gjennom et godt og samstemt samarbeid med Kunnskapsdepartementet og nå også Udir, har Norsk kulturskoleråd fått bidra til at kulturskolen nå har fått en viktig og riktig plass på Udirs nettsted. Vi er svært tilfreds med den måten kulturskole blir presentert på, og ser frem til et fortsatt utviklende samarbeid med både departement og direktorat, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Norsk kulturskoleråd bisto Udir

 

Norsk kulturskoleråd bisto Udir i deres arbeid med å løse oppdraget.

 

– Vi har blant annet bidratt ved å innhente kunnskap og informasjon fra kulturskoler/kommuner, som i en undersøkelse i forbindelse med KIL-prosjektet sa seg villige til å være en ressurs i sammenhenger som denne, sier Merete Wilhelmsen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og sentral i kulturskolerådets hjelp til Udir. Om lag 40 kommuner meldte tilbake og bidro dermed til å legge grunnlaget for innholdet på et verksted Utdanningsdirektoratet arrangerte i mai, der fokus var nettopp det aktuelle oppdraget fra Kunnskapsdepartementet.

 

Kulturskolerådets arbeid med å hjelpe Udir sto i tett relasjon til kulturskolerådets strategi for inkludering av flyktninger og innvandrere.

Les flere nyheter!