Oppstartswebinar for tredje runde i Norsk kulturskoleråds veiledningsordning

2018 Veilederkorps 2 27.9.png
14.09.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Oppstartswebinar for tredje runde i Norsk kulturskoleråds veiledningsordning

TRONDHEIM: Da er det straks oppstart i tredje runde av Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling. Denne gang blir det oppstart i form av et nettmøte 15. september.

 

Her deltar representanter fra de 35 kommunene som nå skal få veiledning. Totalt skal det være 130 deltakere.

 

Les også: 35 kommuner får veiledning

 

På dette webinaret må veiledningskommunene være representert med hele kommunegruppa, dvs. kulturskoleleder, kulturskoleeier (representert ved politisk og administrativt nivå) og ressurslærer.

 

I løpet av webinaret vil noe av fundamentet som ordningen bygger på bli presentert. Stikkord er aksjonslæring og skolebasert kompetanseutvikling. Målet er at webinaret skal være med på å tydeliggjøre både deltakernes og kulturskolerådets forventninger til deltakelse i veiledningsordningen.

  

Stikkord fra programmet

  • Om kulturskolen i fremtiden v/Gunnar Skaar, fra ressursteamet knyttet til veiledningsordningen
  • Profesjonelle læringsfellesskap v/Inger Anne Westby, fra ressursteamet knyttet til veiledningsordningen
  • Kulturskolen i en utviklingsprosess – om roller i utviklingsprosessen v/Rut Jorunn Rønning, veileder

Kultur for kontinuerlig utviklingsarbeid

 

Den overordnede målsettingen for veiledningsordningen er at kulturskoleeier og ansatte i kulturskolen videreutvikler en kultur for kontinuerlig utviklingsarbeid med vekt på læring, kompetanse og danning, både for den enkelte og for kulturskolene som fellesskap. Det skal skje gjennom økt kompetanse og økt forståelse for Rammeplan for kulturskolen som redskap for utviklingsarbeidet.

 

Satsingen skal styrke kulturskoleeiers og kulturskoleledernes kompetanse og kapasitet til å drive utviklingsarbeid lokalt ved at de etablerer gode strukturer og arbeidsmåter i løpet av veiledningsperioden. Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til selv å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Utviklingsarbeidet skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden.

 

Ordningen etablert i 2016

 

Norsk kulturskoleråd har siden 2016 gjort seg mange nyttige erfaringer og konstruktive tilbakemeldinger på sitt veiledningsarbeid, som gjør at kulturskolerådet mener en tilby en stadig bedre veiledertjeneste.

 

Se også: Nettsida Veiledning i kulturskoleutvikling på kulturskoleradet.no

Les flere nyheter!