Vil ha forskningsbasert kunnskap om bruk av digitale verktøy under koronapandemien

2020 Forskningsoppdrag 10.9.png
UTLYSER FORSKINGSOPPDRAG: Norsk kulturskoleråd ønsker å skaffe til veie forskningsbasert kunnskap om bruk av digitale verktøy under koronapandemien.
10.09.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Vil ha forskningsbasert kunnskap om bruk av digitale verktøy under koronapandemien

TRONDHEIM: Koronapandemien har endret kulturskolehverdagen for både elever, lærere og ledere. Nå utlyser Norsk kulturskolerådet et forskningsoppdrag – for å skaffe kunnskap om kulturskolenes erfaringer og læringsutbytte med bruk av digitale medier under koronapandemien.

 

Koronapandemien førte til at alle landets kommunale kulturskoler måttet omstille seg på veldig kort tid våren 2020. Mesteparten av undervisninga ble flyttet over på digitale plattformer, og mange – både lærere, administrasjon og elever – har hatt bratte læringskurver.

 

– Vi mener at det ligger store pedagogiske og organisatoriske muligheter i teknologien. Men det er ikke gitt at all økt bruk av digitale hjelpemidler fører til bedre undervisningen. Derfor – på bakgrunn av de raske endringene som måtte gjøres under nedstengningen – utlyser Norsk kulturskoleråd et forskningsoppdrag som skal kartlegge, analysere og tilgjengeliggjøre erfaringer som kulturskolene har gjort seg under koronapandemien, sier FoU-leder Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd.

 

Her finner du utlysningen

Søknadsfrist: 1. oktober 2020.

 

– Dette skal gi oss et slags kunnskapsgrunnlag som vi kan bruke i utviklingsarbeid for kulturskolene videre, sier Anders Rønningen, som har utformet utlysningen og vil koordinere vurderingen av søknadene.

 

– Det at et eksternt forskningsmiljø kan dokumentere og tolke de erfaringene som er gjort, og så – med bakgrunn i sin fagkompetanse – gi oss kvalifiserte råd for hvordan dette kan utnyttes til å realisere mer av potensialet i det digitale, er en mulighet vi ikke vil gå glipp av, sier Rønningen.

 

Digitalitet er satsingsområde

 

Digitalitet er et satsingsområde for Norsk kulturskoleråd. Leder for digital utvikling i Norsk kulturskoleråd, Bård Hestnes, er også glad for denne muligheten til drahjelp i arbeidet med å «skape digital merverdi», som det heter i kulturskolerådets strategi for digital utvikling.

 

– Nå gjelder det å formidle utlysningen til alle relevante forskningsmiljø, slik at vi får de beste til å gjøre denne jobben. Det er liten tid å miste, og søknadsprosedyren er gjort enkel, slik at vi kan komme i gang mens erfaringene er ferske og behovet for utvikling på dette området kjennes stort, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Planen videre er å organisere et nasjonalt fagseminar liknende det som ble arrangert i desember 2019, så raskt forskningsprosjektet er omme. Både KS og Kunnskapsdepartementet har uttalt at de følger interessert med på dette, for slik forskningsbasert kunnskap er også viktig for dem.

Les flere nyheter!