Stort engasjement på fagseminar med fokus på kulturskolens framtid

10.12.2019 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Stort engasjement på fagseminar med fokus på kulturskolens framtid

OSLO: Engasjementet var stort da Kunnskapsdepartementet, Norsk kulturskoleråd og KS arrangerte nasjonalt fagseminar i Oslo. Utgangspunktet var rapporten Kultur + skole = sant: Kunnskapsgrunnlag om den kommunale kulturskolen i Norge».

 

Denne brukes i arbeidet med stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur – der kulturskolen er et viktig tema – og intensjonen med fagseminaret var å få inne viktig respons på rapportens innhold. For å få gode innspill fra hele landet ble det samtidig arrangeres fem regionale paralleller til seminaret i Oslo.

 

Se seminaret i opptak via artikkel på regjeringen.no her

 

Fagseminaret ble arrangert i Nationaltheatret konferansesenter (KS-huset) tirsdag 10. desember, med tilknyttete regionale samlinger i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand.

 

Forskingsrapporten Kultur + skole = sant ble tidligere i høst overlevert Kunnskapsdepartementet. Rapporten som er utarbeidet av Telemarksforsking og NTNU, er en essensiell del av kunnskapsgrunnlaget som Kunnskapsdepartementet skaffer seg om kulturskolen i forbindelse med den kommende stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur, der en styrket kulturskole skal være et sentralt tema.

 

Dokument relatert til fagseminaret

Fagseminarets formål

 

Kultur + skole = sant er en omfangsrik forskingsrapport, som Norsk kulturskoleråd og de øvrige seminararrangørene synes at kulturskolefeltet bør benytte seg av, som oppspill for å drøfte sentrale element ved hva kulturskolen skal være i framtida. Et viktig formål med fagseminaret var derfor å gi kulturskolefeltet hjelp til å forholde seg til kunnskapsgrunnlaget, respondere på dette samt drøfte sentrale forhold med utgangspunkt i dette regionalt og lokalt.

 

Et annet formål med fagseminaret var å drøfte viktige spørsmål for å få innspill til arbeidet med framtidas kulturskole i meldingen om barne- og ungdomskultur.

 

Målgrupper for fagseminaret var det kommunale kulturskolefeltet – ved kulturskoleledere og -eiere samt politikere, og kulturskolenes lokale samarbeidsparter, også innen UH-sektoren. Arrangørene ønsket å nå nasjonale beslutningstakere og samarbeidspartnere på nasjonalt nivå. Kulturskoleansattes organisasjoner var også en målgruppe seminararrangørene ønsket å få på banen.

 

To hovedpunkt drøftet og belyst

 

På seminaret i Oslo presenterte Telemarksforsking sentrale element fra forskingsprosjektet og -rapporten.

 

Det var to hovedpunkt arrangørene ønsker å drøfte og belyse, og som flere innlegg innledet til:

 

a) Kulturskolens rolle og oppgaver i det kommunale tjenestetilbudet.

b) Kompetanse i kulturskolen.

 

Kan delta også fra regionale samlinger

 

Seminaret ble arrangert i og ledet fra Oslo, og strømmes via nett-tv til alle som ville se og høre. På de fem regionale samlingene var det prosessveiledere som ledet dialogene og samlet innspill.

 

Etter seminaret kan innspill leveres og tilbakemeldinger gis som vil være viktige bidrag i prosessen videre med den aktuelle stortingsmeldinga samt i medlemsdialogen fra Norsk kulturskoleråd.

 

Kontaktperson: Torkel Øien, rådgiver Norsk kulturskoleråd og KS. Telefon: +47 480 63 060, e-post: torkel.oien@kulturskoleradet.no

Les flere nyheter!