Kulturskole bidrar til jazzlinjesuksess

2019 Jazzlinje 3.12.jpg
2019 Jazzlinje 3.12.jpg
04.12.2019 Hogne Bø Pettersen (tekst og foto)
Del på:

Kulturskole bidrar til jazzlinjesuksess

MOLDE: Siden skoleåret 2018–2019 har Molde videregående skole hatt landslinje for musikk, dans og drama med fordypning i jazz. Molde kulturskole er en sentral samarbeidspartner, og elevene er veldig fornøyd med hvordan jazzlinja fungerer.

 

– Samarbeidet med Molde vgs har gått bra i over tjue år, også før denne linja ble etablert. Men det er klart at å ha en slik jazzlinje gjør at undervisningen blir spesielt spisset mot det. Det har vært en spennende prosess, og alle har vært positive og kreative for å få det til å fungere. Hovedutfordringen har vært å finne formen på arbeidet, sier rektor Ingvild Aas ved Molde kulturskole.

 

Arne Torvik, fagkoordinator og lærer ved kulturskolen, har en viktig rolle i samarbeidsprosjektet. – Vi har hatt en arbeidsgruppe – bestående av en lærer fra Molde vgs, en fagleder fra kulturskolen og meg selv – som har laget en plan for fagene. Dette for å spisse tilbudet inn mot jazz, slik at elevene får mest mulig kunnskap opp mot mål, som vi har fått hjelp fra NTNU for å sette.

 

Håper på styrket kompetanse

 

Jazzlinja ved NTNU i Trondheim er en viktig samarbeidspartner for undervisningsopplegget. Kulturskolerektor Aas sier at intensjonen er at samarbeidet med NTNU skal ha betydning for kompetanseutvikling av kulturskolens ansatte.

 

– Det er en enkel idé som ligger til grunn for NTNUs pedagogikk. Alt som læres av musikk skal gjøres ved å lytte og synge, og så får instrumentet komme inn etterpå. Så alle må synge, noe som er en litt annen måte å tenke på, sier kulturskolelærer Torvik.

 

Klassisk ble for begrensende

 

Til sammen har linja per i dag ni elever, fordelt på to årskull.

 

– Vi har fått tilskudd for maksimum ni elever per klasse, sier Marit Mordal, som er avdelingsleder på Molde vgs. – Det ble en relativ kort søknadsfrist i fjor, men vi bestemte oss for å starte opp selv om det ikke antallet søkere ble så høyt. Målet er å få elever fra hele landet. I dag har vi noen elever både fra nord og øst i landet i tillegg til eget fylke.

 

Og hva synes elevene?

 

Andreklasseelev Sebastian Rognlien fra Porsgrunn sier det er utrolig gøy å kunne fokusere jazz og improvisasjon. – Det har blitt et bra miljø sammen med første klasse, sier Rognlien.

 

Nora Stabell fra Tromsø kom til Molde og gikk rett inn i andre klasse, etter ett år på musikklinje i Tromsø.

 

– Den gamle skolen min var mer en «klassisk» skole. Jeg vokste opp med en far som var jazzmusiker, og da følte jeg at jeg ikke fikk kunnskapen jeg ønsket i den klassiske skolen, sier Stabell.

 

Markedsført via sosiale medier

 

Nora fikk kjennskap til jazzlinja via Facebook. Mordal sier at Molde vgs først valgte å markedsføre linja via tradisjonelle kommunikasjonskanaler. – Men der treffer man ikke ungdommen, så foran neste skoleår brukte vi Snapchat. Da nådde vi 40 000 på bare tre dager. Håpet er at vi skal opparbeide oss et renommé som gjør at mange ungdommer ønsker å søke seg hit, sier avdelingsleder Marit Mordal.

 

Får spille på Moldejazz

 

Festivalsjef for Moldejazz, Hans-Olav Solli, sier at jazzlinja er med på å befeste Moldes ry som jazzby.

 

 – Vi har et samarbeid med kulturskolen og jazzlinja. Elevene får gjennom hele året lov til å opptre på jazzklubben Storyville, hvor elevene får årskort. Under selve festivalen får ungdommene opptre i Alexandraparken på dagtid. Og vi stiller også våre kontakter til tjeneste for å skaffe ungdommene spillejobber, sier Hans-Olav Solli.

 

– Det å ha spillejobber er det vi virkelig lærer noe av. I timene gjør vi ofte opptak av spillingene våre, og da hører vi gjennom etterpå for å lære av feil og analysere det, sier andreårselev Isak Sigurdssøn Hungnes.

 

Kulturskolens utbytte

 

På spørsmål om hva jazzlinja har tilført Molde kulturskole, svarer rektor Aas at hun heller vil snu på spørsmålet.

 

– Ti år før jazzlinja var på plass jobbet vi målretta med å utvikle vårt undervisningstilbud innen rytmisk musikk. Mange skoler har veldig gode tilbud innen klassisk musikk. Men vi ønsket å nå en større målgruppe. Dette er en forlengelse av vår satsing på rytmisk musikk. Vi får større mangfold, mer og forsterka kompetanse og ikke minst: Gunstig samhandling med Moldejazz, byen og NTNU.

 

Søknad og prøvespilling

 

Søknadsfristen for å begynne på jazzlinja neste skoleår er 1. mars 2020. Innen den tid kommer oppdatert informasjon på molde.vgs.no her.

 

Blant søkerne velges så noen ut og inviteres til prøvespilling. I den forbindelsen dekker skolen ungdommenes reiseutgifter.

 

Og elevenes anbefaling? Isak Sigurdssøn Hungnes får siste ordet:

 

– Da jeg begynte på jazzlinja, tok de hjernen min og snudde opp ned på alt jeg kunne fra før. Det hjalp meg til musikalsk til et høyere nivå. Studieturer til NTNU har også hatt stor positiv betydning for meg. Denne linja er det beste som har skjedd meg!

Les flere nyheter!