Kulturskolens rolle i musikkbasert miljøbehandling 2018

Kulturskolens rolle i musikkbasert miljøbehandling 2018

Lukk
Lydprøve pågår. Gammelkino'n er arena for konferansen. Alle foto: Egil Hofsli
Konferansedeltakerne er på plass.
Anne Sofie Mentzen, rektor ved Kulturskolen for Alstahaug og Leirfjord, ønsker velkommen.
Konferansen er i gang, informasjon gis.
Konferansens fire kvadranter.
Lærere ved Kulturskolen for AlLe leverer kunstnerisk åpning.
Etleva K. Brandt.
Svein-Ove Pettersen.
Lærere ved Kulturskolen for AlLe leverer kunstnerisk åpning.
Audun Myskja holder åpningsforedraget - om musikkbasert miljøbehandling.
Fra Audun Myskjas foredrag.
Audun Myskja holder åpningsforedraget, som også inneholder noen doser sang og musikk.
De runde bords konferanse.
Mer fra Myskjas foredrag.
Foredrag som fordrer litt fysisk deltakelse fra deltakerne .
Mer fra Myskjas foredrag.
Det summes rundt bordene etter Myskjas foredrag.
Og dette melder deltakere etter Myskjas fordrag.
Kulturskolen for AlLe presenterer sin tilrettelagte undervisning.
Erlend leverer kunstnerisk innslag, assistert av kulturskolelærer Hilde Skjevelnes Henriksen.
Erlend - muligens konferansens største stjerne.
Nye grupper dannes før ...
... dagens siste gruppeoppgave.
Kulturskolerektorene Marit Thrana (t.v.) og Kristine Rønning oppsummerer dag én.
Guro Bræck (t.v.) og Etleva K. Brandt åpner dag to med en kunstnerisk innslag.
Rådgiver Ragnhild Skille i Norsk kulturskoleråd orienterer om hva vi har i vente på dag to.
Første faglige post på dag to.
Katrine Homdum, rådgiver i Evje og Hornes kommune, der musikkbasert miljøbehandling er en del av kommunens helse- og omsorgstjeneste.
Deling av perler fra praksis.
Marianne Iversen Steinsland, rektor ved Sømna kulturskole.
Inspektør Anna Rennemo ved Inderøy kulturskole forteller om ...
... Inderøy kommunes prosjekt Musikk-vitamin.
Inkludering og utenforskap blir også fokusert på konferansen ...
... gjennom Aase-Hilde Brekkes foredrag. Brekke er universitetslektor, billedkunstner, filmskaper, teaterviter og performancekunstner.
Opplæringsprogrammet musikkbasert miljøbehandling blir presentert ...
... av Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt senter for kultur, helse og omsorg.