Aktuelt

Del på:

Aktuelt

 

Kunstfagkonferanse Vestland 2022 / relevante dokument

Dokument legges ut innen november 2022

Leiarsamling oktober 2022 / relevante dokument

Forslag til programtekstar om kulturskulen ved valet 2023

Leiarane som kulturelle arkitektar

Ole Jakob Nedrebø sin presentasjonen

Atea - presentasjon om informasjonssikkerhet

Atea - presentasjon om personvern

Menti gruppesvar

Masterclass og konsert

Lørdag 21. mai inviterer Sunnfjord kulturskule alle fløyteinteresserte til å lytte til mesterklasse med professor Lars Asbjørnsen frå UiT, Noregs Arktiske Universitet i Tromsø. Mesterklasse vil seie at undervisninga er open for publikum. Det er elevar og studentar som får undervisning, men alle oppmodast til å ta med instrument og delta i små fellesbolkar med tips og triks.

 

Det er mogleg det vert ein ledig deltakarplass, så ta kontakt med Helga Lied Wyrtz dersom du har fløyteelevar som er interesserte i å spele på masterclass.

 

Tid: 12.00-17.30 / Stad: Sunnfjord Kulturskule, Nordsalen / Entré: Gratis

 

Søndag 22. mai blir det offentleg konsert der både deltakarar og kurshaldarar opptrer.

 

Tid: 16.00 / Stad: Sunnfjord Kulturskule, Nordsalen / Entré: Gratis

 

Medvirkande: Kursdeltakarar, Lars Asbjørnsen samd distriktsmusikarane Helga Lied Wyrtz og Noemi Utasi.

 

Lars Asbjørnsen vart fødd i Trondheim og studerte i Oslo, Essen og Paris. Han har budd på kontinentet det meste av sitt vaksne liv, og har vore solofløytist i Ulm filharmoniske orkester og Nederlands filharmoniske orkester, samt undervist i fløyte m.a. ved akademiet i Wiesbaden. Lars har vore leiar for Norsk Fløyteforening i ei årrekke, og har knytta kontinentet saman med det norske fløytemiljøet. Han er no kommen tilbake til Noreg som professor i fløyte i Tromsø, og fokuserer på å vere med og bygge opp fløytemiljøet i landet.

 

Helga Lied Wyrtz er opprinneleg fra Ålesund, og har m.a. studert fløyte ved musikkonservatoria i Århus og Bruxelles. Helga er solofløytist i Opera Nordfjord, og har lang erfaring frå  kammermusikkfestivalar i inn- og utland. Sidan 2003 har ho vore tilsett som distriktsmusikar. Ho har delteke på fleire kurs og festivalar både i USA og Europa for å halde seg fagleg oppdatert og kunne bygge eit solid fløytemiljø i Sunnfjord. For tida studerer ho pedagogikk ved Griegakademiet. Ho har også gjort juryarbeid for Spellemannprisen.

 

Noemi Stasi er ungarsk-serbisk, og vaks opp i Subotica. Ho studerte piano i Novi Sad, Budapest og Oslo. Noemi er sjudobbelt vinnar av den nasjonale, serbiske pianokonkurransen, og har også vunne stipend og andre høgthengunde utmerkingar i studietida. Ho har sidan spesialisert seg ytterlegare med master i kammermusikk og akkompagnement fra NMH, og har også jobba som repetitør for dansarar ved KHIO i Oslo. Ho er tilsett som distriktsmusikar i Sunnfjord sidan 2019.

Eigenkapitalmidlar tildelt

I tråd med vedtak på Årsmøtet 2021, er det i dag tildelt eigenkapitalmidlar til medlemmer i Norsk kulturskoleråd Vestland. Totalt 16 kulturskular/kommunar er involvert i søknadane.

 

Årsmøtet 2021 i Norsk kulturskoleråd Vestland vedtok å utlyse midlar i tråd med desse retningslinjene:

- Regionale samarbeid- og samhandlingsprosjekt.

- Utviklings- og innovasjonstiltak i kulturskulane.

- Regional nettverksbyggjing i Vestland fylke for kulturskuleleiinga.

- Regional nettverksbyggjing i Vestland fylke for lærarane i kulturskulane.

 

Desse kulturskulane/kommunane har fått tilskot i tråd med retningslinjene:

Askøy / Austrheim / Fedje / Stad / Sunnfjord / Sunnfjord og nettverk av kulturskulane/kommunane Hyllestad, Fjaler, Askvoll, Kinn, Høyanger og Solund / Vik / Øygarden og nettverk av kulturskulane/kommunane Alver, Askøy og Bjørnafjorden

 

Ekstraordinært årsmøte 2022
Kunngjering og innkalling
Kandidatar til verv i Norsk kulturskoleråd Vestland
Informasjon frå valkomiteen

 

Årsmøte 2021  
Protokoll Årsmøtekonferanse - flyer
Sakskart Årsmøtekonferanse - omtale av bidragsytere
Årsmøte - kunngjering og innkalling GSI-tall Hordaland 2019-2020
Styrets beretning 2019-2020 GSI-tall Sogn og Fjordane 2019-2020

 

Presentasjoner fra

Årsmøtekonferansen 2021

Barne- og ungdomskulturmelding - Viktoria Wrengbro og Synne N. Børstad Fordypning med mangfold - Rut Jorunn Rønning
Barnesongboka - Linda Røyseth Sandhåland og Kjersti Møllerup Wiik Forum for oppvekst i Sunnhordaland - Håvard Kroka
Digitalisering i kulturskolen, Bergen - Jon Raundalen Jakob Sande - senter for forteljekunst, Hyllestad - Mats Systaddal
Direksjon og EU-prosjekt, Voss - Oddvar Nøstdal Kulturskuleutvikling, Sunnfjord - Trude Skarvatun
En skole for vår tid - Svein Erik Fjeld Ung musikk - modell for fordypning og talentutvikling, Viken
Flyt, Bremanger - Grete Berntzen Unge talenter Bjergsted, Stavanger

 

Lokale nyheter for Vestland

på kulturskoleradet.no

 

Tidligere Norsk kulturskoleråd

Hordalands side

 

Tidligere Norsk kulturskuleråd

Sogn og Fjordanes side

 

 

Tilbake til Norsk kulturskoleråd

Vestlands hovedside