Sogn og Fjordane

Del på:

Sogn og Fjordanes side

 

Styreinformasjon for Norsk kulturskuleråd Sogn og Fjordane

Verv og navn

E-post og telefon

Nestleiar

(konstituert

styreleier t.o.m.

1. juli 2018)

Trude Skarvatun

trude.skarvatun@

forde.kommune.no

+47 415 05 970

Styreleiar

(permisjon t.o.m.

1. juli 2018)

Grete Berntzen

grete@

bremangerkulturskole.no

+47 959 82 977 

Styremedlem/kasserar

Arne Sunnarvik

arne.sunnarvik@

flora.kommune.no

+47 411 07 681

Styremedlem

Jan Geir Solheim

jan.geir.solheim@

laerdal.kommune.no 

+47 988 88 800

Styremedlem

Ann Karin Ose

ann.karin.ose@

gloppen.kommune.no  

+47 474 78 823

1. varamedlem

Dan Åsebø

dan.aasebo@

eid.kommune.no

+47 992 55 864

2. varamedlem

Anita Norheim

anita.norheim@

hoyanger.kommune.no

+47 959 22 434

 

Lokal kulturskulerådgjevar

  • Ole Jakob Nedrebø

E-post: ole.jakob.nedrebo@

kulturskoleradet.no

Telefon: +47 57 78 95 49 / +47 901 70 920

 

Annen kontaktinformasjon

Norsk kulturskuleråd

(informasjon om ansatte og politisk valgte)

Kulturskuleguiden

(informasjon om kulturskolene)

 

Nyheter

Lokalt nytt fra Sogn og Fjordane Nasjonale nyheter

 

Årsmøtedokument 2019