Vestland

Del på:

 

Kalender Møtedokument 
Aktuelt Kontakt
Om fylkesavdelingen Fylkesavdelingens facebookside

 

 

Kalender

Her finner du en oversikt over fylkesavdelingens arrangement, møter og aktiviteter. 

> Se også Møteplan 2024 (inneholder også info om hovedstyre-/nasjonale møter/arrangement)  

2024

10. jan.

Nettmøte

AU-møte 1

 

1. feb.

Bergen

Arbeidsmøte, styret

 

2. feb.

Bergen

Styremøte 1

Møtedokumentarkiv

8. feb.

Bergen

Møte med fylkeskommunen

 

10. apr.

Nettmøte

AU-møte 2

 

26. apr.

Nettmøte

Styremøte 2

Møtedokumentarkiv

17. juni

Sted bestemmes

senere

AU-møte 3

 

 

8. aug.

Nettmøte

Styremøte 3

 

4. okt.

Bergen

Delegegasjonsmøte

 

4. nov.

Nettmøte

AU-møte 4

 

21. nov.

Nettmøte

Styremøte 4

 

2023

20. jan.

Nettmøte

AU-møte 1

6. feb.

Nettmøte

Styremøte 1

Møtedokumentarkiv

15. feb.

Nettmøte

"Valgkomitemøte"

Fylkesavdelingenes

valgkomiteer møter

nasjonal valgkomité

17. apr.

Nettmøte

AU-møte 2

3. mai

Bergen

Styremøte 2

Møtedokumentarkiv

9. mai

E-postmøte

Styremøte 3

Møtedokumentarkiv

17. aug.

Nett/e-post

 

Kunngjøring og

innkalling årsmøte

Frist for utsending

(Sendes helts ut

våren 2023)

21. aug.

Nettmøte

AU-møte 3

5. sept.

Nettmøte

AU-møte 4

18. sep.

Nettmøte

Styremøte 4

Møtedokumentarkiv

21. sep.

 

Innsending av

årsmøtesaker

Frist for innsending

av saker fra

medlemmene

29. sep.

Nettmøte

AU-møte 5

 

26. okt.

Nettmøte

AU-møte 6

27. okt.

Nettmøte

Styremøte 5

Møtedokumentarkiv

15. nov.

Fysisk møte

Arbeidsmøte/

Styremøte 6

16. nov.

Fysisk møte

Årsmøte

Møtedokumentarkiv

 16.-17. nov.

Fysisk møte

Årsmøte-

konferanse

  

 

Aktuelt 

Symposium: "Sang i danning" i Bergen i desember 2024

 

Forskergruppa Sang i danning ved Høgskulen på Vestlandet invitererer 2. og 3. desember 2024 til symposiet "Sang i danning". Det arrangeres på Campus Bergen og skal være en offentlig samtale, med sang i danning som vid og overordnet tematikk. Kulturskolelærere er i målgruppa, som arrangøren definerer som alle som er opptatt av sang og stemme som utøver, forsker, kulturformidler og/eller pedagog på ulike nivå og i forskjellige kontekster. Påmelding blir snart mulig fra hvl.no her, med påmeldingsfrist 1. september. > Se flyer om symposiet

Fagdag på UiB: Spilleglede og musikkforståelse - med notelesing i fokus

 

Hvordan effektivt jobbe med note- og rytmeopplæring i instrumentalundervisning? Det lurer vel også kulturskolelærere på i blant. 13. september arrangerer fagmiljøet ved PPU KMD på Universitetet i Bergen gratis fagdag med notelesing i fokus. Påmeldingsfrist: 1. september. På fagdagen skal du bli oppdatert på de nyeste forskningsfunn knyttet til notelesing og hvordan kunnskapen kan brukes i praksis (ved Helga Rut Gudmundsdottir, Universitetet i Island). Du vil få innføring i effektive strategier til å bruke gehøret (ved Maria Medby Tollefsen, UiT), kroppen (ved Cecilie Halvorsen, UiA), skriving (ved Katarzyna Julia Leikvoll, UiB) samt hvordan hjelpe elevene å koble klingende musikk til notesymboler og omvendt (ved Ragnhild Briseid, NMH), med instrumentalelever i alle aldre.

Seminar: Kulturskolen som ressurssenter for god korpsopplæring

Fredag 7. juni arrangerer NMF Hordaland/NMF Nordvest og Norsk kulturskoleråd seminar på Vestlandshuset i Bergen. Her skal det handle om kulturskolen som ressurssenter for korpsopplæring, og sentrale spørsmål er: Hvordan styrker vi hverandre? Hva sier ungdommene? Hvordan gjør vi hverdagsøvelsen til ukas høydepunkt? Seminaret er gratis å delta på, men påmelding må gjøres innen 3. juni. Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune.

> Mer info og påmelding

Fylkesavdelinga representert på konferanse

Nyvalgt styremedlem Karianne Kayser tek fredag 19. januar del på konferansen «Korleis kan vi jobbe med musikk som helsefremjande tiltak i kommunane?» Konferansen er arrangert av Vestland fylkeskommune.

> Les meir på vestlandfylke.no

Påmeldingstid: De unges festforestilling 2024 og De unges festspilldag 2024

Det er klart for påmelding til De unges festforestilling 2024 og De unges festspilldag 2024. 

> Informasjon om De unges festforestilling 2024

> Informasjon om De unges festspilldag 2024

Nytt styre i Norsk kulturskoleråd Vestland er valgt

Årsmøtet i fylkesavdelinga har talt og valgt. og slik er det nye styret: Hege Eide Vik (leder), Kjetil Høgseth Felde (nestleder), Karianne Kayser, Øystein Røsseland Kvinge og Rolf Seldal (alle styremedlemmer) samt varamedlemmene Kjartan Fjordheim og Kirill Zimin. > Se årsmøteprotokollen i møteedokumentarkivet

Konferanse: Kultur og oppvekst hand i hand

Norsk kulturskoleråd Vestland i samarbeid med KS Vestland arrangerar (16. og*) 17. november konferansen Kultur og oppvekst hand i hand. Her handlar det om kulturskulen som utviklingsaktør i kommunen. Barne- og familieminister Kjersti Toppe stiller, for å holde foredraget "En oppvekst for livet".

 

*) Den 16. er det berre ein konferansepost: Konferanseaperitif med gjestar kl. 18.30.

 

> Se konferanseprogram her

 

Innkalling og kunngjering Årsmøte Norsk kulturskoleråd Vestland 2023 og valkomiteen sitt skriv til medlemmene

Her kjem vedlegg med kunngjering av og innkalling til årsmøte torsdag 16. november i Norsk kulturskoleråd Vestland for medlemskommunane i Vestland.

 

> Sakskart her

 

> Påmelding her
Påmeldingsfrist fortløpende.

 

Medlemskommunen oppnemner inntil fire delegatar med godkjende fullmakter til årsmøtet. Minst ein av desse bør være folkevald representant. Signert fullmaktsskjema (sjå påmeldingssida) for delegatar frå kommunen vert sendt på e-post til underteikna ved påmelding.


Valkomiteen i Norsk kulturskoleråd Vestland ved leiar og underteikna tek i mot forslag til kandidatar til verv innan 24. august. Sjå vedlagt skriv.


Årsmøtekonferanse fredag 17. november

Fredag 17. november vert det årsmøtekonferanse same stad som årsmøtet. Norsk kulturskoleråd Vestland samarbeider i 2023 med KS Vestland. Programmet vert lagt ut hausten 2023. Me har von om å sjå medlemmene og samarbeidspartar innan ulike sektorar for dialog og samhandling. Sjå meir informasjon i påmeldinga.

 

Aktuelle dokument

Årsmøte - kunngjering og innkalling

Saker frå medlemmane samd styret si tilråding

Valkomiteen sitt skriv medlemskommunane

Endringar i fylkesstyret

Norsk kulturskoleråd Vestland sitt styre har på grunnlag av søknad om permisjon frå nestleiar Grete Berntzen gjort dette vedtaket: "Vedtak om permisjon og endring i fylkesstyret så lenge det er naudsynt og maksimalt ut styreperioden 2021-2023 til nytt styre er på plass 16. november 2023: Nestleiar Grete Berntzen vert innvilga permisjon frå sitt verv. Styremedlem Trude Skarvatun: konstituert nestleiar. 1. varamedlem Kirill Zimin: styremedlem."

 

Norsk kulturskoleråd jubilerer saman med kulturskular i Vestland
Norsk kulturskoleråd vart stifta 18. mars 1973 og fyller 50 år i år. Sjå nasjonal nyhende­melding her. I fylkesavdelinga Norsk kulturskoleråd Vestland vert årsmøtet og årsmøtekonferansen 16.–17. november ein arena for markering av jubileum.

 

Vestland har nokre av landet sine eldste kulturskular – forløparar til det som i dag er kommunale kulturskular. Til dømes er Voss kulturskule 75 år i år. Odda musikkskule starta 1. januar 1953 – kommunalt finansiert og fyller 70 år i år, no som Ullensvang kulturskule – etter kommunesamanslåing.

I Førde har Sunnfjord hatt eit storslagent utviklingsløp med mellom anna deltaking i prosjektet Fremtidens kulturskole – eit samarbeid mellom KS og Norsk kulturskoleråd. Sunnfjord har imponert mange med konseptet «Frode Laks», som har fokus på trygg overgang frå barnehage til skule. Dette heng saman med tidleg innsats, som er etterspurd nasjonalt og lokalt. I eit jubileumsår er det nyttig å sjå kva ein har formådd av utvikling og ikkje minst endring i kulturskulane, i tråd med samfunnsbehov.


Norsk kulturskoleråd Vestland har i dag desse utviklingsområda: «Kulturskule for alle» – Mangfald og inkludering, digitalitet, fordjuping og nettverk for kulturskuletilsette.

 
 
TØFT-samling i april 2023

Folkemusikklaget arrangerar TØFT-samling helga 21.-23. april i Skei i Sunnfjord. Samlinga er for born og unge mellom 10 og 18 år som spelar fele, hardingfele, trekkspel og cello. > Meir info på folkemusiklaget.no

 

Kjetil Høgseth Felde ny styreleder

På ekstraordinært årsmøte i fylkesavdelinga ble Kjetil Høgseth Felde fra Fjaler valgt til ny leder i Norsk kulturskoleråd Vestland. > Se møteprotokoll


Se flere aktuelle saker fra fylkesavdelingen

 

Om fylkesavdelingen

Norsk kulturskoleråd Vestland er en fylkesavdeling i den landsdekkende interesse- og utviklingsorganisasjonen Norsk kulturskoleråd. Avdelingen ble etablert i 2019, etter en sammenslåing av de tidligere fylkesavdelingene Hordaland og Sogn og Fjordane.

 

Fylkesavdelingen skal ivareta medlemskommunenes interesser, og virksomheten omfatter ulike aktiviteter og tiltak innenfor kulturskoleutvikling, kompetanseheving og interessepolitikk.

 

Fylkesavdelingen har i årsmøteperioden 20222023 fokus på følgende utviklingsområder: 

 

  • «Kulturskule for alle» – mangfald og inkludering
  • Digitalitet
  • Fordjuping
  • Nettverk for kulturskuletilsette 

> Se Norsk kulturskoleråd Vestlands utviklingsplan

 

Fylkesavdelingens styre i perioden 2023–2025
Hege Eide Vik

Styreleiar

Kjetil Høgseth Felde

Nestleiar

Karianne Kayser Styremedlem

 

Øystein Røsseland Kvinge

Styremedlem
Rolf Seldal Styremedlem

Kiril Zimin

Varamedlem

Kjartan Fjordheim

Varamedlem

 

 

Møtedokument

Fylkesavdelingens

møtedokumentarkiv

 

 

Kontakt 

Kristin Geiring
Rådgiver
E-post: kristin.geiring@kulturskoleradet.no 
Telefon: +47 41 57 05 08

 

Til toppen