Jobber videre for å forbedre standarden på musikklokaler

2020 Akustikkutvalg 12.2.jpg
VIL FORBEDRE MUSIKKLOKALER: "Akustikkutvalget" erfarer at det fortsatt er mye å hente på kvaliteten på musikklokalerfronten - også i landets kulturskoler. (Foto: Wes Hicks/Unsplash)
12.02.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Jobber videre for å forbedre standarden på musikklokaler

OSLO: Fortsatt har mange musikklokaler i Norge langt igjen til de holder akseptabel standard som konsert- og/eller øvingsrom. Det gjelder også lokaler som landets kulturskoler benytter daglig. "Akustikkutvalget" fortsetter arbeidet for å forbedre situasjonen.

 

Akustikkutvalget, som formelt lyder navnet Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler, ser at det er mye som fortsatt kan bli bedre på musikklokaler-fronten, og ser iallfall ingen grunn til å avslutte sitt arbeid med det første. Nylig hadde utvalget - der Norsk kulturskoleråd også er representert - et møte der det både ble sett på status per nå samt sett framover mot nye oppgaver og satsinger.

 

Rådgiver Bård Hestnes (bildet) er kulturskolerådets representant i utvalget som ledes av Jon G. Olsen fra Musikkens studieforbund. Fra 1. januar er Eirik Kristensen koordinator og pådriver for utvalgets nasjonale arbeid. Han har også overtatt rollen som utvalgets sekretær. Sigurd Engenes fra Norsk sangerforum er for øvrig nytt medlem i utvalget fra februar 2020.

 

"Akustikkutvalget" har som oppgave å arbeide både politisk og faglig med musikklokaler, og arbeider for at hele musikklivet har gode, tilpassede lokaler til øving og konserter.

 

Utvalget bidrar til kvalitetssikring av offentlige investeringer i musikklokaler, spesielt på regionalt og lokalt nivå. Utvalget samarbeider med fylkesmusikkrådene og medlemsorganisasjonene for å bidra til økt bevissthet og kompetanseheving når det gjelder musikklokaler.

 

Utvalget gleder seg over at "akustikk i musikklokaler" er et eget punkt i Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds tiltaksplan for 2020-2022 og over at stor internasjonal interesse for den norske ISO-standarden "Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse" har medført at det nå arbeides for å utvikle en internasjonal ISO-standard på området. Utvalgsleder Jon G. Olsen leder for øvrig den internasjonalt sammensatte arbeidsgruppa som jobber med dette, og det meldes at et utkast snart sendes ut på høring.

 

Utvalget ønsker også å løfte kulturskolelokaler høyere opp på sin agenda i tida framover, og vil blant annet fortsatt bistå med akustikkmålinger i både nye og gamle kulturskolelokaler. 

Les flere nyheter!