– Tettere samspill for ytterligere vekst

img_205.jpg
FORNØYD NMH-REKTOR: Eirik Birkeland. (Foto: Kari Løvås / Oslo-Filharmonien)
17.02.2009 Egil Hofsli
Del på:

– Tettere samspill for ytterligere vekst

OSLO: Norges musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt inngår intensjonsavtale.

 

Optimale forhold for utvikling av unge talenter, styrket høyere musikkutdanning og bedret rekruttering nasjonalt og internasjonalt. Det skal være ambisjonen når Norges musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt inngår en intensjonsavtale om tettere samarbeid og en ny arbeidsdeling mellom institusjonene.

 

Barratt Dues talentutviklingsprogram, Unge Talenter, foreslås utvidet. I tillegg skal talentutviklingsprogrammet, som Norges musikkhøgskole i dag driver sammen med kulturskolene, driftes fra Barratt Due. Målet er få styrket det samlede talenttilbudet og derigjennom bidra til vekst for enda flere unge talenter, heter det i en pressemelding fra de to samarbeidspartnerne.

 

Overtar 72 studieplasser

 

Musikkhøgskolen overtar Barratt Dues 72 studieplasser på bachelor- og masternivå. 35 av disse plassene vil være lokalisert ved Barratt Due og utgjøre et prosjektbasert utøvende bachelortilbud - et engelskspråklig studieprogram med mål om å trekke til seg flere gode internasjonale søkere. Dette, samt det bedrede talenttilfanget, vil trolig gi Norges musikkhøgskole større fleksibilitet og bedret internasjonal konkurranseevne.

 

Arbeidsdelingen ivaretar også Barratt Dues modell, der elever og studenter på ulike nivåer spiller sammen i tråd med mottoet ”Fra musikkbarnehage til konsertpodium”. Fast ansatte lærere ved Barratt Dues høyskoleavdeling vil i den nye organiseringen bli ansatt ved Norges musikkhøgskole.

 

– Sterkere internasjonal slagkraft

 

– Dette vil føre til at de to institusjonene kan rendyrke det de er best på. Dette er et grep som vil gi både talentutvikling og høyere musikkutdanning sterk internasjonal slagkraft, sier to meget fornøyde rektorer, Eirik Birkeland ved NMH og Stephan Barratt-Due ved Barratt Due musikkinstitutt. En innstilling basert på intensjonsavtalen som nå er inngått mellom partene, skal i neste omgang legges fram for Kunnskapsdepartementet.

Les flere nyheter!