Norsk kulturskoleråd BTV trenger rådgivervikar

09.08.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Norsk kulturskoleråd BTV trenger rådgivervikar

TØNSBERG: Det er utlyst et ledig vikariat som rådgiver i Norsk kulturskoleråd BTV (Buskerud, Telemark, Vestfold). Dette er en 60 prosent-stilling for skoleåret 2017-2018 - med tiltredelse snarest. Søknadsfristen er 20. august.

 

Se hele stillingsutlysningen her

 

Den vikarierende rådgiveren blir tilsatt i Norsk kulturskoleråd sentralt og får regionale og nasjonale oppgaver. Arbeidet vil omfatte den daglige driften av avdelingen, informasjons- og rådgivningsarbeid overfor kommunene samt deltakelse i regionale og nasjonale prosjekt der regionen er involvert.

 

Arbeid med innføring av ny rammeplan for kulturskolen vil være et sentralt arbeidsområde i årene framover. Skaarutvalgets rapport  «Ny tid – nye oppgaver» legger føringer for alt arbeid i Norsk kulturskoleråd.

 

Rådgiveren er bindeleddet mellom sentralleddet og medlemskommunene og reising må påregnes.

 

Norsk kulturskoleråd søker etter en person som er kreativ, inspirerende, har gode samarbeidsevner, god til å arbeide i team, evne til å arbeide gjennom – og skape gode nettverk. I følge utlysningen må personen ha god kjennskap til kulturskolevirksomhet og evne til å bidra til å videreutvikle kulturskolene i BTV-regionen. Rådgiveren Norsk kulturskoleråd søker må ha evne til å iverksette politiske vedtak gjort i organisasjonens sentralstyre og Norsk kulturskoleråd BTV på en god måte.

 

Det forutsettes høgskoleutdanning innenfor et kunstfag. Det er en fordel med leder- og/eller lærerpraksis fra kulturskolesektoren, gjerne også erfaring fra utviklings- eller prosjektarbeid.

 

Norsk kulturskoleråd er en medlemsorganisasjon for kommuner med kommunal kulturskolevirksomhet. Organisasjonen har både faglige og kulturpolitiske oppgaver, og bistår kommunene med informasjon og rådgivning. I samarbeid med Utdanningsdirektoratet planlegger og gjennomfører Norsk kulturskoleråd og medlemskommunene nasjonale og lokale prosjekt med fokus på kulturskoleutvikling.

 

Kulturskolerådet har i dag 416 medlemskommuner med om lag 100 000 elever.

 

Norsk kulturskoleråd har 28 ansatte sentralt og regionalt.