Ledige stillinger

14.06.2018
Del på:

 

Informasjon om ledige stillinger i kulturskoler i Norsk kulturskoleråds medlemskommuner, med lenker til utlysningstekst som er utlagt på andre nettsted.

 

Frist og

utlysning

Kommune

Kulturskole

Stillings-

informasjon

14.06.18

Utlysning

Ås

Ås

Kulturskole-

lærer - 

saksofon

(24%)

15.06.18

Utlysning

Fet

Fet

Dirigent -

junior-

korps

(15%)

15.06.18

Utlysning

Hamar

Hamar

Bildekunst-

pedagog

(9,73%)

15.06.18

Utlysning

Osterøy

Osterøy

Seks stillinger

Lærar - drama

(15%), lærar -

piano/song

(opptil 40%),
lærar - brass,

vidarekommande

(15%), lærar -

brass, aspirant

(10%), band-

instrument

(20%), tverr-

faglege prosjekt

i SFO og Osterøy

integrerings- og

læringssenter

(opptil 50%) 

15.06.18

Utlysning

Røyken

Røyken

Kulturskole-

lærer -

teater

(50%)

15.06.18

Utlysning

Stord

Stord

Songlærar/

kordirigent

(80%)

17.06.18

Utlysning

Ski

Kontra

Lærer -

piano

(50%)

17.06.18

Utlysning

Sortland

Sortland

Kulturskole-

lærer -

el-bass/

kontrabass

(20%)

18.06.18

Utlysning

Eigersund

Eigersund

Piano- og

keyboard-

pedagog

(60%)

18.06.18

Utlysning

Halden

Halden

Lærer -

visuell

kunst

(20%)

18.06.18

Utlysning

Halden

Halden

Lærer, 

koordinator

og peda-

gogisk

ansvarlig for

Kultur-

sommer-

skolen

(10%)

18.06.18

Utlysning

Stavanger

Stavanger

Fagott-

lærer

(6%)

18.06.18

Utlysning

Tromsø

Tromsø

Danselærer

- lørdags-

undervisning

(8%)

18.06.18

Utlysning

Tysvær

Tysvær

Kulturskule-

lærar - dans

(20%)

18.06.18

Utlysning

Tysvær

Tysvær

Korps-

dirigent

(40%)

20.06.18

Utlysning

Drammen

Drammen

Kulturskole-

lærer

(25%)

20.06.18

Utlysning

Evje og

Hornnes

Evje og

Hornnes

Avdelings-

leder

(60%)

20.06.18

Utlysning

Oslo

Oslo

Fire stillinger

Pedagoger -

musikkteater

(4x25%)

20.06.18

Utlysning

Røyken

Røyken

Én stilling

DKS-

koordinator

(25%) og

merkantil/

administrativ

stilling

(25%)

22.06.18

Utlysning

Hol

Hol

To stillinger

Korps-

dirigent/

-instruktør

(20%),

danse-

pedagog

(20%)

22.06.18

Utlysning

Stord

Stord

Danselærar

(100%)

24.06.18

Utlysning

Trondheim

Trondheim

Harpe-

pedagog

(15%)

25.06.18

Utlysning

Stavanger

Stavanger

Dirigent -

skolekorps

(24%)

25.06.18

Utlysning

Stavanger

Stavanger

Hjelpe-

dirigent -

skolekorps

(5%)

25.06.18

Utlysning

Stavanger

Stavanger

Obolærer

(4%)

27.06.18

Utlysning

Selbu

Selbu

Teaterlærer

(20%)

15.08.18

Utlysning

Bjerkreim

Bjerkreim

Lærer -

slagverk

(18%)

Ingen

søknads-

frist

oppgitt

Utlysning

Deanu/Tana

Deanu/Tana

Flere stillinger

 

Lærere innen

flere kulturfag

(ingen

informasjon

om stillings-

størrelser)

 

 

 

 

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 908 35 229
Kontaktperson for deg som ønsker å få med en stilling i denne oversikten