KrF vil fjerne kulturskolekøene

img_210.jpg
FREMMER FORSLAG: May Helen Molvær Grimstad, Kristelig Folkeparti,
18.03.2009 Egil Hofsli (tekst) Tri Nguyen (foto)
Del på:

KrF vil fjerne kulturskolekøene

OSLO: I dag står 30 000 barn i kø til landets kulturskoler, og kvaliteten på innholdet varierer sterkt fra kommune til kommune. KrF ønsker en sterk satsing på kulturskolene, og fremmer nå forslag om å gjeninnføre det øremerkede tilskuddet.

 

Det sier May Helen Molvær Grimstad, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, i en pressemelding. Forslaget ble fremmet i Stortinget i dag, onsdag 18. mars.

 

– Vi ser at ventelistene øker, og egenbetalingen har mange steder blitt svært høy. KrF vil sikre at kulturskolen kan gi et undervisningstilbud i kunst- og kulturfag til alle barn og unge, uavhengig av bosted og økonomi. Skolepengenivået må holdes så lavt at ingen søkere faller utenom av økonomiske årsaker, sier leder i familie- og kulturkomiteen May Helen Molvær Grimstad i KrF.

 

– Uholdbar utvikling

 

Da det øremerkede tilskuddet ble lagt inn i rammefinansieringen, var det en forutsetning for Kristelig Folkeparti at utviklingen fremover skulle følges nøye, og at regjeringen skulle medvirke til at kommunene opprettholdt og styrket kulturskoletilbudet.

 

– Den utviklingen vi nå ser kan ikke fortsette, og ordningen med øremerkede midler må derfor gjeninnføres. Høy egenandel stenger mange barn ute fra muligheten til å delta i kulturelle aktiviteter. Dette bidrar til å skape større sosiale forskjeller. Målet må være et likeverdig tilbud over hele landet, sier Grimstad.

 

I tillegg til statlige øremerkede tilskudd, mener KrF at det må utarbeides klare forskrifter i tilknytning til opplæringsloven som sikrer den faglige og sosiale profilen på tilbudet. Slik det er i dag ligger kulturskolene under en kort formulering i opplæringsloven som ikke er knyttet til en forskriftshjemmel. KrF vil også ha nasjonale forskrifter for kulturskolevirksomheten for å sikre den faglige og sosiale profilen på tilbudet. Forslaget fremmes i Stortinget onsdag 18.mars.

 

Glede over initiativet

 

Norsk kulturskoleråd har merket seg at Kristelig Folkeparti fremmer forslag om gjeninnføring av øremerkede tilskudd til kulturskolene, og at det må utarbeides klare forskrifter i tilknytning til opplæringsloven.

 

– Dette er tiltak som selvfølgelig vil være meget positivt for å sikre kulturskolene i tider med stramme kommunebudsjett der kulturskolene ofte blir salderingsposter, sier direktør Oddvin Vatlestad i Norsk kulturskoleråd. Han sier videre at Norsk kulturskoleråd har i de siste årene ikke har våget å håpe på gjeninnføring av øremerkede statstilskudd, men har sagt at en eller annen form for stimuleringsmidler må til fra statens side for ikke å rasere kulturskoletilbudene i mange kommuner.

– Men dersom gjenninnføring av øremerking lar seg gjøre, vil det være en løsning som Norsk kulturskoleråd stiller seg helt og fullt bak, sier Vatlestad.