Kulturskolerådet invitert til signering av fornya Fritidserklæring

22.07.2022 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolerådet invitert til signering av fornya Fritidserklæring

OSLO: Fritidserklæringen – en regjeringsstrategi mot barnefattigdom – har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til jevnlig å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn. Nå skal en fornya erklæring vedtas og signeres, og Norsk kulturskoleråd er invitert inn som ny part i erklæringsgruppa.

 

Torsdag 11. august stiller Kulturskolerådet ved direktør Morten Christiansen på «signeringsmøte» i Kultur- og likestillingsdepartementet i Oslo, der en skal behandle forslaget til ny erklæringstekst samt signere den teksten som blir vedtatt av de involverte.

 

> Her er forslaget til ny Fritidserklæring

 

Den første versjonen av Fritidserklæringen ble signert i 2016, og disse har signert denne:

 

 • Statsministeren
 • Barne- og likestillingsministeren
 • Kulturministeren
 • Arbeids- og sosialministeren
 • Kommunal- og moderniseringsministeren
 • KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
 • Frivillighet Norge
 • Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap for barn og ungdom: Redd Barna, Røde Kors, KFUK-KFUM
 • Kirkens Bymisjon
 • Frelsesarmeen
 • Voksne for barn

Fritidserklæringen bygger på artikkel 31 i FNs barnekonvensjon, som sier at alle barn har rett til fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. De involverte i erklæringsgruppa er enige om at gjennom deltakelse i sosiale aktiviteter får barn og unge andre erfaringer og læringsbetingelser enn det som skjer på skolen eller i mer uformelle situasjoner. En er også enige om at ungdom i familier med god råd deltar oftere i organiserte fritidsaktiviteter enn ungdom i familier med dårlig råd.

 

Nye deltakere i erklæringsgruppa

 

I tillegg til organisasjonene som alt er deltakere i erklæringsgruppa, er nå Kunnskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Norsk kulturskoleråd, Norsk friluftsliv, BUA, Kulturalliansen og Norsk kulturforum invitert til å bli med i gruppa.

 

Norges Musikkorps Forbund vil også bli med som deltaker fra nå av, som medlem av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap.

 

Ungdom og Fritid, Unge funksjonshemmede og Norsk musikkråd ble med i erklæringsgruppa i 22. januar 2020, og får nå anledning til å signere erklæringen.

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er sekretariat for arbeidet med Fritidserklæringen.