Støtteordninger

Del på:

Støtteordninger

Lokalt initierte utviklingsmidler

Ekstraordinære utviklingsmidler

 

 

Lokalt initierte utviklingsmidler

I dag går alle utviklingsmidler Norsk kulturskoleråd mottar fra staten til nasjonale og regionale program og prosjekt. Men fram til og med 2014 avsatte organisasjonen også midler til lokalt initierte utviklingsprosjekt.

 

For å sikre at prosjektene bygger på den enkelte kulturskoles/regions egne ønsker og behov, tildeles midlene etter søknad fra kommuner, fylkesavdelinger/regioner og organisasjoner som medvirker til utvikling av kulturskolene.

 

Norsk kulturskoleråds fylkesavdelinger/regioner prioriterer søknadene i eget område. Norsk kulturskoleråds konsulent i Rogaland er saksbehandler på disse midlene.

 

De siste års tildelinger

 

 

Ekstraordinære utviklingsmidler

I tillegg til de regelmessige bevilgingene hender det at Utdanningsdirektoratet bevilger ekstraordinære utviklingsmidler som Norsk kulturskoleråd får i oppdrag å tildele i tråd med direktoratets føringer.

 

Skapende læring

 

I forbindelse med strategiplanen "Skapende læring - strategi for kunst og kultur i opplæringen 2007-2010" ble det utlyst midler. Alle norske kommuner kunne søke om midler, for å styrke og videreutvikle sitt kulturskoletilbud.

 

Utdanningsdirektoratet ga Norsk kulturskoleråd ansvaret for å utlyse og tildele til sammen 3,5 millioner kroner for at tiltakene i planen skulle kunne gjennomføres.