Nordea-prosjektet KUL-TUR

Del på:

Nordea-prosjektet KUL-TUR

Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om kompetanseutviklingsprogrammet Nordea-prosjektet KUL-TUR.

 

Nordeas egen side om programmet

 

Nordea-prosjektet KUL-TUR fokuserer kulturskolenes formidling og framføring av kunst og kultur i lokalsamfunnet. Samarbeidet er unikt i norsk sammenheng, og utviklet i fellesskap med stor verdi for begge parter.

 

Kulturskolebanken

Et eget nettsted som er en del av Nordea-prosjektet KUL-TUR. kulturskoleradet.no er en verktøykasse for kulturproduksjoner.

  

Kulturskoler i Harstad, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo var med i første runde av Nordea-prosjektet KUL-TUR. Over 300 kulturskolelærere har deltatt i et kursprogram med tema som formidling, fremføring og kulturproduksjon.

 

I 2015 startet et nytt treårig KUL-TUR-prosjekt, og der deltar følgende kulturskolene i følgende kommuner: Førde, Naustdal, Fjaler, Hyllestad, Kongsberg, Kristiansand, Stjørdal og Tromsø.

 

Noen sitat fra tidligere deltakere

"Det er med stor glede at vi som kulturskole kan gå til kulturskolebanken.no og finne hjelp og veiledning til alt som har med prosjektarbeid og produksjon å gjøre. Og det er med like stor stolthet at vi erkjenner at vi gjennom KUL-TUR har bidratt med arbeid og debatt til innholdet! Et konkret og viktig resultat av arbeidet i prosjektet."

(rektor og prosjektleder lokalt ved Trondheim kommunale kulturskole)

"Som avdelingsleder opplever jeg at Harstad Kulturskole har hatt stort utbytte av prosjektet i form av høyere bevissthetsnivå hos ledelse og lærere rundt alt som har med formidling og produksjon å gjøre. Prosjektet har satt i gang en prosess der vi stadig er ute etter å forbedre rammene rundt framføringene og dette griper inn i måten vi planlegger og arbeider på, på en mye mer omfattende måte ..."

(prosjektleder lokalt ved Harstad kulturskole)

"Som prosjektleiar  av Nordea-prosjektet  i Bergen  vil eg  fremja verdien kurstilboda  som har fremja og skapt  økt bevissthet for temaet produksjon og formidling. Verktøykassen er eit genialt redskap som er lett tilgjengeleg for alle kulturskoleansatte. Talent møter mentor har skapt magiske øyeblikk for utvalgte elever som har fått mulighet til å jobbe med profesjonelle utøvere gjennom prøver fram til fremføring. Takk for at me fekk muligheten for å vera med."

 

(prosjektleder lokalt ved Bergen kulturskole)

"Som en av rektorene på leiarmøtet i Norsk kulturskoleråd Rogaland sa om kulturskolebanken: «At vi ikke har hatt dette før» Vi trenger en generell nivåheving på og bevisstgjøring rundt alle kulturskolens opptredener ..."

(prosjektleder lokalt ved Stavanger kulturskole)

Kontakt meg gjerne

Lars Emil Johannessen sh.JPG
Lars Emil Johannessen
rådgiver
+47 90 74 38 14
Kontaktperson for Nordea-prosjektet KUL-TUR