Giske kraftig provosert av FrPs kulturskoleutspill

img_281.jpg
PROVOSERT: Trond Giske (Foto: regjeringen.no)
24.08.2007 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Giske kraftig provosert av FrPs kulturskoleutspill

OSLO: Sånne utspill gjør meg bestyrtet. Kulturskolen er en uhyre viktig hjelper til det frivillige kulturlivet i dag og den bør styrkes, ikke svekkes.

 

Det sier kulturminister Trond Giske etter at Fremskrittspartiets fylkesleder i Rogaland, Terje Halleland, tidligere i uka gikk ut og foreslo at kulturskolen kan legges ned og all kulturopplæring overlates på dugnadsbasis til de frivillige organisasjonene.

 

På bakgrunn av utspillet fra FrP-fylkeslederen, som også er ordførerkandidat i Vindafjord kommune, innkalte kulturminister Trond Giske til pressekonferanse på Trondheim kommunale musikk- og kulturskole torsdag.

 

Der deltok også direktør Harry Rishaug i Norsk kulturskoleråd, som overleverte Giske statistikk som viser hvor omfattende kulturskoleopplæringen i Norge er, og hvordan situasjonen er i de ulike kommunene.

 

Over 100.000 elever får undervisning i kulturskolen, og både Giske og Rishaug stiller seg helt uforstående til hvordan disse skal kunne få en tilsvarende god undervisning gjennom korps, lag og foreninger.

 

- Vi har gjennom helt ferske utspill fra ledende musikkorganisasjoner sett at det er en enda sterkere håndsrekning de behøver, ikke å bli pålagt mer dugnadsarbeid, sier Rishaug, som mener at FrPs forslag ville sette oss 30 år tilbake i tid om det hadde blitt realisert.

 

- Det gjør meg dypt bekymret at FrP, som vi vanligvis har opplevd vært ute etter å ta knekken på det partiet omtaler som finkultur, nå går løs på det som er en folkekulturens bærebjelke. Kulturskolen er uhyre viktig for norsk kulturliv. Der legges grunnlaget for det som er våre framtidige proffutøver. Uten kulturskolen, den gang musikkskolen, ville vi for eksempel ikke hatt en utøver som Arve Tellefsen i dag. Hans familie ville ikke hatt råd til å gi ham det instrumentet han behøvde i viktige barneår, sier Giske.

 

Selv om kulturskolen er hjemmehørende under Kunnskapsdepartementet og ikke Giskes kulturdepartement, gløder Giske i sitt engasjement for skoleslaget. Han konstaterer med sterk bekymring at det i de største bykommunene er en klar tendens hva gjelder prisnivået:

 

- I rødgrønne byer som Trondheim og Tromsø er det langt lavere skolepengesatser enn i "blå byer" som Oslo og Bergen. Spesielt Oslo, som sågar har en kulturbyråd fra FrP, kan ikke være bekjent av sitt prisnivå. Ikke bare er skolepengesatsen der over tusen kroner mer per skoleår enn i Trondheim, de tar dessuten 800 kroner til i instrumentleie per år, noe Trondheim ikke gjør. Dette viser at med den riktige politiske styringa er det mulig å tilby kulturskole til langt lavere pris enn der FrP-tendenser får råde, sier Giske.