1,7 millioner kroner fordelt på 70 prosjekt

img_325.jpg
MIDLER FORDELT: Mange får støtte til kulturskoleprosjekt nå i juni. (Foto: Norsk kulturskoleråd)
10.06.2006 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

1,7 millioner kroner fordelt på 70 prosjekt

TRONDHEIM: Det er grunn til jubel rundt om i mange norske kulturskoler. Norsk kulturskoleråd har fordelt 1,7 millioner kroner til 70 søkere som hadde søkt om lokale utviklingsmidler.

 

Her ser du årets tildeling av lokale utviklingsmidler

 

I statsbudsjettet for 2006, er det bevilget midler til utvikling av norske kulturskoler. Norsk kulturskoleråd disponerer denne budsjettposten i samråd med departementet. Innenfor rammen av disse midlene har organisasjonens styre satt av 1,7 millioner kroner som går til styrking av det lokale utviklingsarbeid i form av prosjekter. Dette er 100.000 kroner mer enn i 2005.

 

Målsetting for utviklingsarbeidet er å bidra til utvikling av kulturskoletilbudet i kommunene ved å igangsette tiltak som bidrar til utvikling av gode modeller for innhold, organisering og samarbeid lokalt og regionalt.

 

Totalt søkte 159 søkere om 5,6 millioner kroner. Den største biten av kaka gikk til et såkalt nasjonalt prosjekt. Denne gang var det kulturskolene i Oslo og Bergen som ble tildelt denne potten, til bruk på et prosjekt kalt "Ung Scenekunst - tverrestetisk møte i scenerommet".